Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2017

autorzy: Janusz Zubrzycki, Paweł Sałdyka

W książce usystematyzowano skomplikowaną tematykę omawiając ją przede wszystkim z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, a także zagadnień rachunkowości oraz podatku VAT.

W sposób bardzo przystępny omówiono m.in. następujące problemy:

  • zakres przedmiotowy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w aspekcie definicji dla potrzeb podatkowych i rachunkowości;
  • kosztów uzyskania przychodów z tytułu amortyzacji, nabycia lub wytworzenia tych składników majątku, remontów, ulepszeń itd.;
  • strat w majątku trwałym i możliwości wykazania z ich tytułu kosztów uzyskania przychodów;
  • ustalania wartości początkowej, leasingu środków trwałych;
  • podatku od towarów i usług w kontekście środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  • amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych oraz innych składników majątku trwałego.

Zaletą tej pozycji są liczne przykłady oraz jej układ – ponad 600 pytań (haseł) i odpowiedzi – umożliwiający Czytelnikowi szybkie dotarcie do interesującego go zagadnienia.

Książka omawia wszystkie nowości w zakresie problematyki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które obowiązują od 1 stycznia 2017 roku.

Spis treści

Zapraszamy na zakupy do naszej eKsięgarni

Zobacz także

icon1 eKsięgarnia  
icon2 Szkolenia  
icon3 Kwartalnik

Kontakt

ico1Infolinia: 0 801 01 12 12
ico2Dział sprzedaży detalicznej: 71 78 333 25, 71 78 333 26
ico3Dział sprzedaży hurtowej: 71 78 333 28
ico4Księgowość: 71 78 333 20 Fax: 71 78 333 27

ico5Sprzedaż detaliczna zakupy@unimex.pl
ico6Sprzedaż hurtowa hurt@unimex.pl
ico6Szkolenia szkolenia@unimex.pl
ico6Reklama reklama@unimex.pl
ico6Sprawy ogólne biuro@unimex.pl
ico6eBooki ebook@unimex.pl