Rok 2019 to również wielkie zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)!

 1. Nowe zasady rozliczania samochodów w działalności gospodarczej
 2. Zmiana zasad rozliczania kosztów leasingu samochodów
 3. Możliwość uwzględnienia tzw. kosztów finansowania własnego
 4. Nowa 9 % stawka CIT
 5. Wprowadzenie tzw. exit tax, czyli podatku od zmiany rezydencji i przeniesienia składników majątku
 6. Nowe uregulowania dotyczące cen transferowych i nowa definicja podmiotów powiązanych
 7. 5% PIT od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
 8. Uregulowanie obrotu kryptowalutami
 9. Umożliwienie posługiwania się kopiami certyfikatu rezydencji
 10. Nowe zasady rozliczania strat
 11. Rozszerzenie obowiązku opłacania podatku od przychodów z budynków będących środkami trwałymi
 12. Nowe regulacje w zakresie podatku od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej
 13. Nowe zasady rozliczania przychodów z uprzednio nabytych wierzytelności
 14. Nowe zasady poboru podatku przez płatników w przypadku wypłacania należności przekraczających 2 mln zł
 15. Wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego

Proponujemy bestseller wydawniczy Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych 2019 – autorstwa Doroty Kosackiej, w którym znajdziesz szczegółowe omówienie zmian w PIT, które mają zacząć obowiązywać w 2019  roku.

Zobacz także

icon1 eKsięgarnia  
icon2 Szkolenia  
icon3 Kwartalnik

Kontakt

ico1 Telefon kontaktowy:
509 360 020
ico2 Dział sprzedaży detalicznej: 71 78 333 25, 26
ico3 Dział sprzedaży hurtowej:
71 78 333 28
ico4 Księgowość:
71 78 333 20
Fax: 71 78 333 27
Ikonka_09 Informacje o administratorze
danych. Prawa konsumenta
Ikonka_10 Formularz zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych
ico4 Inspektor ochrony danych osobowych Łukasz Nowak
inspektorochronydanych@unimex.pl

ico5 Sprzedaż detaliczna zakupy@unimex.pl
ico6 Sprzedaż hurtowa hurt@unimex.pl
ico6 Szkolenia szkolenia@unimex.pl
ico6 Reklama reklama@unimex.pl
ico6 Sprawy ogólne biuro@unimex.pl
ico6 eBooki ebook@unimex.pl