Rok 2019 to także wielkie zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)!

 1. Uregulowanie obrotu kryptowalutami
 2. Uregulowanie sukcesji w podatku dochodowym
 3. Nowe zasady rozliczania strat
 4. Nowe zwolnienia przedmiotowe w podatku dochodowym
 5. Nowe zasady rozliczania samochodów w działalności gospodarczej
 6. Zmiany sposobu rozliczania kosztów leasingu samochodów
 7. Wprowadzenie tzw. exit tax, czyli podatku od wyprowadzki
 8. Wprowadzenie tzw. daniny solidarnościowej
 9. Nowe uregulowanie Cen Transferowych
 10. 5% PIT od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
 11. Zmiany w zakresie korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej
 12. Zmiany zasad rozliczania sprzedaży nieruchomości małżonków
 13. Zmiany w zakresie 19% zryczałtowanego podatku dochodowego
 14. Uproszczenia w rozliczeniach rocznych PIT od 2019 r.
 15. Nowe zasady wspólnego rozliczenie PIT
 16. Nowe terminy przesyłania PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R do urzędu skarbowego
 17. Wprowadzenie zmian odnoszących się do spadkobierców zbywających nieruchomości lub określone prawa majątkowe nabyte w spadku
 18. Poszerzenie zakresu zwolnienia od podatku PIT i CIT dotyczącego sprzedawanych w całości lub w części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 19. Ułatwienie w posługiwaniu się kopiami certyfikatów rezydencji
 20. Nowe regulacje w zakresie podatku od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej
 21. Nowe regulacje w zakresie podatku od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem

Proponujemy bestseller wydawniczy Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych 2019 – autorstwa Ryszarda Kubackiego, w którym znajdziesz szczegółowe omówienie zmian w PIT, które mają zacząć obowiązywać w 2019  roku.

Zobacz także

icon1 eKsięgarnia  
icon2 Szkolenia  
icon3 Kwartalnik

Kontakt

ico1 Telefon kontaktowy:
509 360 020
ico2 Dział sprzedaży detalicznej: 71 78 333 25, 26
ico3 Dział sprzedaży hurtowej:
71 78 333 28
ico4 Księgowość:
71 78 333 20
Fax: 71 78 333 27
Ikonka_09 Informacje o administratorze
danych. Prawa konsumenta
Ikonka_10 Formularz zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych
ico4 Inspektor ochrony danych osobowych Łukasz Nowak
inspektorochronydanych@unimex.pl

ico5 Sprzedaż detaliczna zakupy@unimex.pl
ico6 Sprzedaż hurtowa hurt@unimex.pl
ico6 Szkolenia szkolenia@unimex.pl
ico6 Reklama reklama@unimex.pl
ico6 Sprawy ogólne biuro@unimex.pl
ico6 eBooki ebook@unimex.pl