Aktualności w Oficynie Wydawniczej UNIMEX

Atrakcyjne opusty w eKsięgarni UNIMEX

Już w sprzedaży w naszej eKsięgarni z 10% rabatem:
– Opodatkowanie. Transakcje wewnątrzwspólnotowe, eksport, import – 2018
– Koszty w działalności gospodarczej – 2018
– Leksykony: VAT, CIT, PIT, Księgowego – 2018
– Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – 2018
– Prowadzenie KPiR 2018

Szczegóły

Leksykon VAT 2018 sędziego NSA Janusza Zubrzyckiego

wydanie dwutomowe
Blisko 1600 odpowiedzi na trudne pytania z VAT! Szczegółowe, kompetentne i przejrzyste omówienie nowych regulacje, które będą obowiązywać w 2018 roku.

Szczegóły
Leksykon VAT 2018 sędziego NSA Janusza Zubrzyckiego

Podstawowe błędy podatników VAT. Praktyczne vademecum

autor: Ryszard Kubacki
Omówione, na tle orzecznictwa podatkowego, najistotniejszych błędów, jakie popełniają podatnicy. Książka przeznaczona dla doradców podatkowych oraz samych podatników.

Szczegóły
Podstawowe błędy podatników VAT. Praktyczne vademecum

Transakcje wewnątrzwspólnotowe, eksport, import – 2018

autorzy: Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski
Kolejne wydanie książki przeznaczonej dla wszystkich firm dokonujących transakcji zagranicznych, z przystępnym omówieniem praktycznych zagadnień.

Szczegóły
Transakcje wewnątrzwspólnotowe, eksport, import – 2018

Zobacz także

icon1 eKsięgarnia  
icon2 Szkolenia  
icon3 Kwartalnik

Kontakt

ico1 Infolinia:
801 01 12 12
ico2 Dział sprzedaży detalicznej:
71 78 333 25, 26
ico3 Dział sprzedaży hurtowej:
71 78 333 28
ico4 Księgowość:
71 78 333 20
Fax: 71 78 333 27
ico4 Inspektor ochrony danych
osobowych Łukasz Nowak
inspektorochronydanych@unimex.pl

ico5 Sprzedaż detaliczna
zakupy@unimex.pl
ico6 Sprzedaż hurtowa
hurt@unimex.pl
ico6 Szkolenia
szkolenia@unimex.pl
ico6 Reklama
reklama@unimex.pl
ico6 Sprawy ogólne
biuro@unimex.pl
ico6 eBooki
ebook@unimex.pl