Najnowsze wpisy

kasy fiskalne

Stosowanie kas fiskalnych online. Co warto wiedzieć?

Zmiany, nawet te pozytywne, mogą wiązać się z pewnymi obawami. Jest tak szczególnie wtedy, gdy unowocześnianie jest coś, co dobrze znamy i co, jak się może wydawać, było skuteczne. Przykładem mogą być kasy fiskalne online, które już 2020 roku będą obowiązkiem poszczególnych przedsiębiorców. Kogo obejmie ta nowość i dlaczego nie warto się jej bać?  Kasa... Czytaj dalej ›


Kwiaty dla kontrahenta wydatkiem na cele reprezentacji

Wydatkiem na cele reprezentacji może być między innymi zakup kwiatów dla kontrahenta (np.: z okazji jubileuszu firmy). Potwierdza to m.in. pismo Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego z dnia 3 grudnia 2004 r. (Nr RO/436/232/2004). Wydatki na wspomniane cele nie stanowią więc kosztu uzyskania przychodów. Kwiaty wręczane pracownikom Firmy wręczają czasem swoim pracownikom kwiaty, np.: z okazji jubileuszu... Czytaj dalej ›


Zwolnienie z opodatkowania świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (D.z. U. z 2019 r. poz. 1622), która wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. zakłada, iż świadczenie uzupełniające będzie zwolnione z opodatkowania, a jego wysokość nie będzie zaliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na... Czytaj dalej ›


Na czym polega działalność nierejestrowana?

Osoby pracujące na etatach, często zastanawiają się nad przejściem „na swoje”. Zazwyczaj jednak z wielu powodów wahają się, czy założyć własną firmę. Zanim zdecydują się na ten krok, mogą legalnie założyć firmę na próbę, korzystając z możliwości, jaką daje działalność niezarejestrowana. Dla wielu osób jest też ona sposobem na dorobienie do etatu. Czytaj dalej ›


Zmiany w VAT obowiązujące od 1 września 2019 r. Status kontrahenta w wykazie podmiotów VAT.

Jak uzyskać informację o statusie kontrahenta z wykazu [art. 96b ust. 2] Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1018, ze zm.). Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw... Czytaj dalej ›


Zmiany w VAT obowiązujące od 1 września 2019 r. Wykaz podmiotów VAT.

Upublicznianie danych w wykazie a tajemnica skarbowa [art. 96b ust. 5] Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1018, ze zm.) Upublicznianie danych zawartych w wykazie podmiotów dla celów VAT jest możliwe dzięki zniesieniu tajemnicy skarbowej w stosunku... Czytaj dalej ›


nowelizacja ustawy o VAT

Cel nowelizacji (zmiany) art. 96b ustawy o VAT od 1 września 2019 r.

Od 1 września 2019 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o VAT. Największą zmianą jest w niej utworzenie jednego elektronicznego wykazu zarejestrowanych podatników oraz tych, którym odmówiono rejestracji lub wykreślono. Zastąpił on dwa obowiązujące dotąd wykazy podmiotów: 1) w odniesieniu do których nie dokonano rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT;... Czytaj dalej ›