Kwartalnik Podatkowy 3/2016

Kategoria: Blog

big_big_Kwartalnik_okladka_02m_www_ePUB

Ukazał się 3 numer Kwartalnika Podatkowego na rok 2016

Czytelnicy znajdą w nim bardzo ciekawe artykuły między innymi:

Na czoło wybijają się:

- zmiany w regulacjach celnych,

- wprowadzenie klauzuli o unikaniu opodatkowania,

- wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego,

- regulacje dotyczące obrotu paliwami.

Przedstawienie i omówienie tychże (jak i innych) nowości znajdziemy w Kwartalnik Podatkowy nr 3/2016