Rodzaje świadczeń ZUS

Kategoria: Blog

świadczenia ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS, to państwowa instytucja publicznoprawna, która realizuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Jest to jedna z jednostek sektora finansów publicznych. Większość dorosłych pracujących ludzi zobligowana jest do opłacania regularnych składek do ZUS-u. Warto wiedzieć również, że to właśnie z ZUS pochodzą różnorodne świadczenia, które otrzymujemy w przypadku różnorodnych sytuacji losowych.

Świadczenia z ZUS mogą mieć różną formę, w tym:

  • pieniężną (renty, zasiłki, emerytury)
  • rzeczową (sprzęt rehabilitacyjny, świadczenia w naturze)

Ubezpieczonemu mogą przysługiwać również inne świadczenia, takie jak zasiłek macierzyński, wyrównawczy, opiekuńczy.

Istnieje wiele różnorodnych rodzajów świadczeń, dlatego też niejednokrotnie ubezpieczone osoby gubią się w natłoku wielu informacji oraz zasad związanych z ich przydzielaniem. Warto w takich sytuacjach poszerzać swoją wiedzę, korzystając np. z porad specjalistów, fachowych serwisów internetowych, branżowych czasopism czy książek. Przystępną, a jednocześnie bardzo przydatną pozycją książkową jest np. Leksykon świadczeń ZUS.

Najważniejsze świadczenia ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala i wypłaca świadczenia ubezpieczeniowe, a także inne świadczenia zlecone do realizacji na mocy odrębnych przepisów. Istnieje szereg świadczeń, które przysługują w różnych sytuacjach życiowych:

  • Z tytułu choroby i macierzyństwa

- zasiłek chorobowy

- zasiłek macierzyński

- zasiłek opiekuńczy

- zasiłek wyrównawczy

- świadczenie rehabilitacyjne

  • Z tytułu długotrwałej niezdolności do pracy:

- renta z tytułu niezdolności do pracy

- renta szkoleniowa

  • Z tytułu wieku:

- emerytura

- dodatek pielęgnacyjny do emerytur i rent

  • Z tytułu śmierci żywiciela

- renta rodzinna

- dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej

  • Z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej

- jednorazowe odszkodowanie

- świadczenia z tytułu choroby, długotrwałej niezdolności do pracy i śmierci żywiciela

- świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych

- zwrot kosztów poniesionych na zakup przedmiotów ortopedycznych

  • Inne świadczenia

- zasiłek pogrzebowy

- renta socjalna

- świadczenie przedemerytalne

- rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS