Blog

Rechtsunterlagen
Blog

Podatek VAT

System opodatkowań System podatkowy jest ogółem obowiązujących przepisów dotyczących ustalania i pobierania podatków. Zespołem opłat funkcjonujących na terenie państwa tworzących całość prawną i ekonomiczną. System dotyczy świadczeń, formy ich pobierania oraz praw i obowiązków płatników i instytucji. Jest to narzędzie umożliwiające państwu sprawowanie funkcji redystrybucyjnej. Podatki w Polsce podzielone się na bezpośrednie i pośrednie. Jednym...

Czytaj dalej ›

aufgeschlagenes Buch auf Bcherstapel
Blog

Umowa barterowa

Udokumentowana współpraca Według prawa cywilnego umowa jest porozumieniem stron, które ustaliły warunki kooperacji i obowiązków. Stanem faktycznym opierający się na założeniu zgodnych oświadczeń, które zmierzają do powstania, uchylenia bądź zmiany praw, zadań i obowiązków osób składających oświadczenie. Umowy mają charakter dwustronny o czynności prawnej. Regulowane są według zobowiązań, określonych w księdze trzeciej kodeksu cywilnego. Kodeks...

Czytaj dalej ›

?????
Blog

eBook – publikacja elektroniczna.

Współczesne książki  Tematyka, technika, podejście oraz sposób postrzegania literatury nieustannie się zmieniają. Elementy, które niegdyś były niedopuszczalne, obecnie są standardem, zaś klasyczne zasady zostały zastąpione przez współczesne normy. Dotyczy to również formy wydawania książek, które obecnie coraz częściej dostępne są także w formie eBooków. Elektroniczna książka Elektronika opanowała niemal każdą dziedzinę życia łącznię z książkami....

Czytaj dalej ›