Cel nowelizacji (zmiany) art. 96b ustawy o VAT od 1 września 2019 r.

Kategoria: Blog

nowelizacja ustawy o VAT

Od 1 września 2019 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o VAT. Największą zmianą jest w niej utworzenie jednego elektronicznego wykazu zarejestrowanych podatników oraz tych, którym odmówiono rejestracji lub wykreślono. Zastąpił on dwa obowiązujące dotąd wykazy podmiotów:

1) w odniesieniu do których nie dokonano rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT;

2) których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

W nowym wykazie można dodatkowo znaleźć rejestr podatników zarejestrowanych, z danymi określającymi, m.in. ich status jako czynnych i zwolnionych z VAT (tzw. biała lista podatników). Jaki był cel tej zmiany?

Problemy przedsiębiorców

Jednym z problemów, z jakim borykali się dotychczas przedsiębiorcy, była utrudniona weryfikacja kontrahentów. Musieli oni w tym celu złożyć w urzędzie skarbowym wnioski o weryfikację interesujących ich firm. Obecnie mogą oni w wygodny sposób (przez Internet) zweryfikować aktualny status kontrahenta na wybrany dzień dla celów VAT. Zmiany podatkowe mają na celu uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz minimalizowania ryzyka nieświadomego udziału podatników w oszustwach podatkowych, w tym tzw. karuzelach VAT. Nabywca, jeśli starannie sprawdzi swojego dostawcę, może uniknąć odpowiedzialności solidarnej za jego zaległości podatkowe.

Co zawiera nowy wykaz?

Obowiązujący od 1 września 2019 r. elektroniczny wykaz podmiotów dla celów VAT zawiera:

1) podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, w tym podmioty, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona;

2) podmioty, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji;

3) podmioty, które naczelnik urzędu skarbowego wykreślił z rejestru jako podatników VAT.

Nowelizacja ustawy o VAT wyłącza możliwość korzystania ze zwolnienia VAT przez część podatników, np. sklepy Internetowe oferujące towary wrażliwe na oszustwa podatkowe (kosmetyki, sprzęt elektroniczny, RTV i AGD), a także podatników dokonujących sprzedaży części motoryzacyjnych oraz firmy windykacyjne.