Ewidencja przebiegu pojazdu 2018

Kategoria: Blog

Ewidencje – uwagi ogólne

Podatnicy prowadzący PKPiR łącznie z księgą muszą prowadzić wiele ewidencji. Należą do nich:

 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja sprzedaży,
 • ewidencja pożyczek i zastawionych rzeczy (lombardy),
 • ewidencja kupna i sprzedaży wartości dewizowych (kantory),
 • ewidencja przebiegu pojazdu,
 • karty przychodów pracowników.

Podatnik obowiązany jest do ich prowadzenia niezależnie od tego, czy prowadzi ewidencję samodzielnie, czy też zlecił jej prowadzenie biuru rachunkowemu. Ewidencja przychodów ze sprzedaży nieudokumentowanej fakturami jest jednak inaczej prowadzona, jeśli księgę prowadzi podatnik samodzielnie, a inaczej jeśli księgę prowadzi biuro rachunkowe.

Ewidencje związane z samochodem

Podatnicy, którzy wykorzystują w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej samochody osobowe, których nie zakwalifikowano do środków trwałych, mają obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Dotyczy to samochodów osobowych:

 • stanowiących własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
 • używanych przez zatrudnionych pracowników przez przedsiębiorcę na potrzeby wykonywanej działalności, a w tym w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowej) oraz w jazdach lokalnych,
 • używanych przez przedsiębiorcę na podstawie umowy leasingu (nie dotyczy to samochodów używanych na podstawie umowy leasingu zawartej po dniu 1 października 2001 r.).

Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

 • nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu;
 • numer rejestracyjny pojazdu;
 • pojemność silnika;
 • kolejny numer wpisu;
 • datę i cel wyjazdu;
 • opis trasy (skąd–dokąd);
 • liczbę faktycznie przejechanych kilometrów;
 • stawkę za 1 km przebiegu;
 • kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz przebiegu oraz podpis podatnika i jego dane.
Nr kolejny wpisu
Data wyjazdu
Opis trasy wyjazdu
(skąd-dokąd)
Cel
wyjazdu
Liczba faktycznie przejechanych
kilometrów
Stawka
za 1 km
przebiegu
(zł gr)
Wartość
(5)x
(6)
(zł gr)
Podpis podatnika
(pracodawcy)
Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
.
Podsumowanie miesiąca:

Więcej na ten i podobne tematy w publikacji:
Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Praktyczne problemy prowadzenia – 2018” autorstwa Rafała Styczyńskiego