Jednoosobowa działalność gospodarcza – jakie podatki należy płacić?

Kategoria: Blog

Jednoosobowa działalność gospodarcza - jakie podatki należy płacić?

Prowadzenie firmy, w tym działalności gospodarczej, w Polsce jest przedsięwzięciem dość kosztownym. Bez względu na to, czy sukcesywnie osiągasz zyski, czy też Twoje działania przynoszą straty, jesteś zobligowany do płacenia comiesięcznych obowiązkowych składek na ubezpieczenia: społeczne, zdrowotne. Niekiedy dochodzi do tego również podatek dochodowy, jeśli rozliczasz się z podatku w formie karty podatkowej.

Co więcej, wszelkie zagadnienia związane z podatkami są dość złożone i dla wielu osób problematyczne. Przedsiębiorcy, którzy planują założenie działalności gospodarczej czy też innego rodzaju firmy, najczęściej samodzielnie muszą zdobywać wiedzę na tematy związane z tą dziedziną. Nie są jednak pozostawieni sami sobie. Na szczęście na rynku wydawniczym istnieje bardzo wiele różnorodnych publikacji, w których można znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania i wątpliwości dotyczące podatków. Przeprowadzane są również specjalistyczne szkolenia z zakresu podatków, w których może wziąć udział każdy zainteresowany.

Składki na ZUS

Pierwszym obciążeniem dla osób prowadzących działalność gospodarczą są składki na ubezpieczenia społeczne, czyli składki ZUS. Składa się na nie:

  • składka na ubezpieczenie emerytalne
  • składka na ubezpieczenie rentowe
  • składka na ubezpieczenie chorobowe
  • składka na ubezpieczenie wypadkowe
  • składka na Fundusz Pracy
  • składka na ubezpieczenie zdrowotne

Przedsiębiorcy mogą zrezygnować z opłacania składki na ubezpieczenie chorobowe, gdyż jest ona dobrowolna. Nie wszyscy również muszą opłacać składki na Fundusz Pracy. Nie muszą jej opłacać osoby, które płacą tzw. ulgowy ZUS, a także kobiety po ukończeniu 55. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 60. roku życia.

Wartość tych składek ulega zmianie każdego roku i jest uzależniona od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a więc stanowi określony procent takiego wynagrodzenia.

Warto wspomnieć również o tzw. “ulgowym ZUS-ie”. ZUS preferencyjny można prowadzić przez pierwsze dwa lata po założeniu działalności, jeśli w ciągu ostatnich 60. miesięcy osoba zakładająca działalność nie była przedsiębiorcą.