Krajowa Administracja Skarbowa

Kategoria: Blog

Najistotniejszą gatunkowo zmianę w sytuacji podatników (zwłaszcza przedsiębiorców) w I kwartale 2017 r. wprowadziły przepisy o Krajowej Administracji Skarbowej, które na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947) obowiązują od dnia 27 lutego 2017 r.
Ustawa zastępuje dotychczasowe normy dotyczące zasad działania administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, przepisami regulującymi działalność jednej administracji – jaką od lutego jest Krajowa Administracja Skarbowa.

Główne cele powyższej regulacji to:

  • ograniczenie skali oszustw podatkowych,
  • zwiększenie skuteczności poboru należności podatkowych i celnych,
  • obniżenie kosztów funkcjonowania administracji skarbowej w relacji do poziomu – uzyskiwanych dochodów budżetowych,
  • zwiększenie poziomu dobrowolności wypełniania obowiązków podatkowych,
  • poprawienie wizerunku administracji skarbowej.

W miejsce dotychczas funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej powołano Krajową Administrację Skarbową. Sam akt prawny jest dosyć obszerny, składa się bowiem 279 art. zamieszczonych  w dziewięciu działach.