Kwartalnik Podatkowy 3/2016

Kategoria: Blog

Ukazał się 3 numer Kwartalnika Podatkowego na rok 2016

Czytelnicy znajdą w nim bardzo ciekawe artykuły między innymi:

Na czoło wybijają się:

– zmiany w regulacjach celnych,

– wprowadzenie klauzuli o unikaniu opodatkowania,

– wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego,

– regulacje dotyczące obrotu paliwami.

Przedstawienie i omówienie tychże (jak i innych) nowości znajdziemy w Kwartalnik Podatkowy nr 3/2016