Kwiaty dla kontrahenta wydatkiem na cele reprezentacji

Kategoria: Blog

Wydatkiem na cele reprezentacji może być między innymi zakup kwiatów dla kontrahenta (np.: z okazji jubileuszu firmy). Potwierdza to m.in. pismo Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego z dnia 3 grudnia 2004 r. (Nr RO/436/232/2004). Wydatki na wspomniane cele nie stanowią więc kosztu uzyskania przychodów.

Kwiaty wręczane pracownikom

Firmy wręczają czasem swoim pracownikom kwiaty, np.: z okazji jubileuszu firmy lub imienin pracownika. Wydatki na zakup kwiatów dla pracownika trudno powiązać z konkretnym przychodem. Można je jednak zaliczyć w koszty uzyskania przychodów jako związane z funkcjonowaniem firmy jako całości. Zdaniem autorów wydatków na wspomniane kwiaty nie można uznać za koszty reprezentacji. Reprezentacja jest bowiem działaniami skierowanymi na zewnątrz do kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów. Natomiast wręczenie kwiatów dla pracownika stanowi czynność „wewnątrz” firmy. Tak więc wydatki na zakup kwiatów wręczanych pracownikom stanowią w pełnej wysokości koszt uzyskania przychodów. Zalicza się je do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym wydatek został poniesiony.

 

Więcej na ten i podobne tematy w publikacji:
Leksykon – Podatek dochodowy od osób prawnych – 2019” autorstwa Doroty Kosackiej i Bogdana Olszewskiego