Kto to jest mały podatnik?

Kategoria: Blog

mały podatnik

Mały podatnik to przedsiębiorca — podatnik podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży brutto nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty o równowartości 1 200 000 euro. Najczęściej są to więc właściciele mikro i małych firm, którzy nie przekraczają wyznaczonego limitu dochodów.

Inny limit, który również może uczynić przedsiębiorcę małym podatnikiem, to wartość 45 000 euro. Dotyczy on przedsiębiorstw maklerskich, firm zarządzających funduszami inwestycyjnymi, firm zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz agentów, zleceniobiorców lub innych osób świadczących usługi o podobnym charakterze.

Czy warto być małym podatnikiem?

Istnieje wiele korzyści z posiadania statusu małego podatnika.. Obecnie kurs euro utrzymuje się na dość wysokim poziomie, a w najbliższym czasie limit 1 200 000 euro ma zostać dodatkowo podniesiony, co przemawia na korzyść mikro i małych przedsiębiorców. Dzięki temu jeszcze więcej przedsiębiorców będzie mogło uzyskać status małego podatnika, a więc skorzystać z różnych przywilejów.

Mały podatnik może skorzystać z kilku możliwości rozliczania się z fiskusem. Przede wszystkim może przejść na metodę kasową, co pozwala m.in. obniżyć kwotę należnego podatku w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulowana była należność dla kontrahenta. Innym udogodnieniem jest możliwość dokonywania kwartalnych rozliczeń podatku VAT (zasady są takie same jak przy miesięcznych zaliczkach, ale wpłaty dokonywane są raz na trzy miesiące). Bez zmian pozostaje prawo do odliczeń VAT i obowiązek podatkowy.

W przypadku małych przedsiębiorstw, których dochód nie przekroczył limitu powodującego obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, mogą skorzystać z możliwości prowadzenia ewidencji uproszczonej (KPiR).

Jak się zatem okazuje, status małego podatnika może wiązać się z wieloma korzyściami. Warto zgłębić ten temat sięgając po fachową prasę lub publikacje książkowe, np. “Leksykon VAT” J. Zubrzycki.