Na czym polega działalność nierejestrowana?

Kategoria: Blog

Osoby pracujące na etatach, często zastanawiają się nad przejściem „na swoje”. Zazwyczaj jednak z wielu powodów wahają się, czy założyć własną firmę. Zanim zdecydują się na ten krok, mogą legalnie założyć firmę na próbę, korzystając z możliwości, jaką daje działalność niezarejestrowana. Dla wielu osób jest też ona sposobem na dorobienie do etatu.

Firma na próbę – dla kogo?

Ustawa Prawo przedsiębiorców, która funkcjonuje od 30 kwietnia 2018 r., umożliwia założenie działalności nierejestrowanej osobie fizycznej, spełniającej dwa wymagania:

  • której przychód osiągany z tej działalności w żadnym miesiącu nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (1125 zł w 2019 roku),
  • która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie miała zarejestrowanej firmy.

ZUS, podatek dochodowy i VAT

Przy prowadzeniu działalności nierejestrowanej nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba prowadząca taką działalność robi to na podstawie umów (np. umowy zlecenia), a płatnikiem składek jest podmiot, który zawarł umowę (nie dotyczy studentów do 26 roku życia). Osoba prowadząca nierejestrowaną działalność nie musi też posiadać numeru REGON, NIP, konta bankowego, ani prowadzić księgowości. Jest zobowiązana jednak do płacenia podatku PIT. Przychód z tej działalności sumuje się z pozostałymi przychodami i podlega opodatkowaniu według skali podatkowej 18% lub 32%. Sytuacja z podatkiem VAT jest nieco skomplikowana. Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną, sprzedająca towary lub usługi, na które zwolnienie VAT nie przysługuje, musi rozliczać się z tego podatku. W sytuacji odwrotnej nie musi stawać się czynnym podatnikiem, jednak ma obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży. Działalność nierejestrowana nie wymaga też posiadania kasy fiskalnej, z wyjątkiem sytuacji, w której dany przedsiębiorca prowadzi sprzedaż towarów i usług podlegających pod ewidencjonowanie za pomocą kasy, bez względu na osiągane obroty. Prowadzenie działalności nierejestrowanej nie jest skomplikowane, warto jednak poznać najnowsze publikacje prawne, które wyjaśnią wszelkie zawiłości z nim związane od A, do Z.