Obowiązek przesyłania JPK VAT również przez mikroprzedsiębiorców

Kategoria: Blog

Od dnia 1 stycznia 2018 roku obowiązkiem przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT zostali objęci również mikroprzedsiębiorcy.

Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Plik przesłać należy wyłącznie w wersji elektronicznej – w określonym układzie i formacie (schemat xml) – do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składa podatnik, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT.

Jednolity Plik Kontrolny ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub przestępstwo.

Pamiętać przy tym należy, iż nawet jeżeli podatnik rozlicza się z VAT kwartalnie i składa deklaracje VAT-7K, JPK_VAT musi być przesyłany za okresy miesięczne, w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Więcej na ten temat w Leksykonie VAT – 2018 autorstwa Janusza Zubrzyckiego w tomie II, str. 994