Odliczenie darowizny w ciągu roku podatkowego

Kategoria: Blog

Prowadzę działalność gospodarczą, ale osiągam także dochody ze stosunku pracy. W maju dokonałem darowizny na cele charytatywne. Chciałbym odpisać ją od sumy dochodów. Czy mogę to zrobić w ciągu roku podatkowego?

Niestety nie, odliczenie darowizny w ciągu roku podatkowego nie jest możliwe. W przypadku przez Pana opisanym możliwe będzie odliczenie darowizny od sumy dochodów dopiero na koniec roku podatkowego. Artykuł 26 ust. 1 pkt 9 updof stanowi bowiem, iż można odpisać od dochodu kwoty darowizn. Przepis ten dotyczy ustalania podstawy opodatkowania w danym roku podatkowym. Nie ma zatem podstawy prawnej, aby kwotę przekazanej darowizny odliczyć w ciągu roku od dochodów pochodzących z pracy.

Więcej na ten i podobne tematy w publikacji:
Leksykon PDOF -2018” autorstwa Ryszarda Kubackiego