Ograniczenia zwolnień z VAT w handlu internetowym – kogo dotyczą?

Kategoria: Blog

Nowe ograniczenia zwolnień z VAT

Od 1 września 2019 roku weszły w życie nowe przepisy ustawy o VAT. Art. 113 ust. 13. ustawy rozszerza katalog podatników, do których nie stosuje się zwolnienia podmiotowego. Kogo dotyczą zmiany?

Sklepy internetowe

Wyłączeniem z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200.000 zł rocznego obrotu) objęto obecnie podatników prowadzących sprzedaż na odległość, czyli np. sklepy internetowe i firmy prowadzące sprzedaż telefoniczną obejmującą produkty, przy których sprzedaży stosunkowo łatwo jest o oszustwa podatkowe. Są to m.in. kosmetyki, elektronika, AGD, RTV oraz części do pojazdów samochodowych i motocyklowych. W obrocie tymi towarami często dochodziło bowiem do unikania opodatkowania. Przykładem może być sprzedaż telefonów, gdzie sprzedawca towar nowy sprzedaje jako używany i stosuje do nich opodatkowanie VAT marża. Ważne jest to, że jakiekolwiek osobiste spotkanie dostawcy z nabywcą w trakcie procesu zawierania umowy, wyłącza zastosowanie nowego przepisu o zawieraniu umów na odległość, czyli daje prawo dostawcy do korzystania ze zwolnienia od podatku. Wyłączenie ze zwolnienia dotyczy tylko umów zawartych w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość. To oznacza, że nie dotyczy ono umów zawartych przez podatników jedynie okazjonalnie, w sposób nadzwyczajny i nietypowy dla danego przedsiębiorcy.

Części samochodowe

Zmiany podatkowe dotyczące części do pojazdów samochodowych i motocykli miały na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu limitu 200.000 zł rocznego obrotu, po którego przekroczeniu sprzedaż nie jest już ewidencjonowana. Taka sytuacja i nabywanie towarów bez podatku VAT sprzyjały usługom napraw pojazdów w tzw. szarej strefie. Nowe przepisy obejmują części motoryzacyjne obligatoryjnym podatkiem VAT, bez możliwości zwolnienia. Jeśli podatnik otrzymał zaliczkę na dostawę przed 1 września 2019 roku, podlega ona zwolnieniu. Jednak pozostała część należności wpłacona po wejściu w życie nowych przepisów jest już opodatkowana podatkiem od towarów i usług.