Najnowsze wpisy

Jednoosobowa działalność gospodarcza - jakie podatki należy płacić?

Jednoosobowa działalność gospodarcza – jakie podatki należy płacić?

Prowadzenie firmy, w tym działalności gospodarczej, w Polsce jest przedsięwzięciem dość kosztownym. Bez względu na to, czy sukcesywnie osiągasz zyski, czy też Twoje działania przynoszą straty, jesteś zobligowany do płacenia comiesięcznych obowiązkowych składek na ubezpieczenia: społeczne, zdrowotne. Niekiedy dochodzi do tego również podatek dochodowy, jeśli rozliczasz się z podatku w formie karty podatkowej. Co więcej,... Czytaj dalej ›


rozliczenia podatków

Ulgi podatkowe przy rozliczaniu PIT

Istnieje kilka rodzajów ulg podatkowych, z których mogą skorzystać podatnicy podczas składania zeznań rocznych. Powinny być wykazane nie tylko w deklaracji, ale też w załączniku PIT/O. Warto wziąć pod uwagę przede wszystkim kilka najpopularniejszych odliczeń, które dotyczą bardzo wielu podatników. Warto sprawdzić, czy nie obejmują cię obowiązujące odliczenia oraz poszerzać swoją wiedzę na temat podatków,... Czytaj dalej ›


wiedza

Skąd czerpać wiedzę na temat podatków

Zagadnienia dotyczące podatków często są bardzo problematyczne dla podatników. Nie zawsze wiemy, do kiedy powinniśmy złożyć PIT roczny, który formularz wybrać, jak sklasyfikować poszczególne dochody, a niewiedza może niekiedy sporo kosztować. Skąd zatem czerpać przydatne informacje na tematy podatkowo-finansowe? Powszechne źródło wiedzy — internet Gdy pojawiają się wątpliwości dotyczące podatków i corocznych rozliczeń podatkowych, najczęściej... Czytaj dalej ›


świadczenia ZUS

Rodzaje świadczeń ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS, to państwowa instytucja publicznoprawna, która realizuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Jest to jedna z jednostek sektora finansów publicznych. Większość dorosłych pracujących ludzi zobligowana jest do opłacania regularnych składek do ZUS-u. Warto wiedzieć również, że to właśnie z ZUS pochodzą różnorodne świadczenia, które otrzymujemy w przypadku różnorodnych sytuacji losowych.... Czytaj dalej ›


Co powinieneś wiedzieć o podatku VAT?

VAT to podatek od wartości dodanej wszystkich towarów i usług. Jego nazwa wywodzi się z angielskiego słowa Value Added Tax. W Polsce został wprowadzony dopiero w roku 1993, a obecnie jego wysokość i zasady obliczania regulowane są przez ustawę o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054. Kilka... Czytaj dalej ›


Umowa zlecenia zawarta ze studentem lub uczniem

Nie podlegają ubezpieczeniom społecznym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, jeżeli osoby te są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami – do ukończenia 26 lat. Dla celów ubezpieczeń społecznych uznaje się, że uczniem do 31 sierpnia każdego roku jest osoba, która: kontynuuje naukę w... Czytaj dalej ›


Rozwiązanie umowy umowy o pracę na czas określony

Przyczyna rozwiązania umowy na czas określony. Od dnia 22 lutego 2016 r. zgodnie z art. 36 k.p. długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;... Czytaj dalej ›


Ogólne zasady określania miejsca ubezpieczenia pracowników

Zgodnie art. 11 Rozporządzenia 883/2004 ubezpieczeni podlegają ustawodawstwu tylko jednego Państwa Członkowskiego. Ustawodawstwo, któremu podlega dana osoba określa się na podstawie przepisów wspomnianego rozporządzenia 883/2004. Zgodnie z art. 11 ust. 2 Rozporządzenia 883/2004 osoba wykonująca w Państwie Członkowskim pracę najemną lub pracę na własny rachunek podlega ustawodawstwu tego Państwa Członkowskiego. Osoba, która wykonuje działalność jako... Czytaj dalej ›


Krajowa Administracja Skarbowa

Najistotniejszą gatunkowo zmianę w sytuacji podatników (zwłaszcza przedsiębiorców) w I kwartale 2017 r. wprowadziły przepisy o Krajowej Administracji Skarbowej, które na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947) obowiązują od dnia 27 lutego 2017 r. Ustawa zastępuje dotychczasowe normy dotyczące zasad działania administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby... Czytaj dalej ›