Najnowsze wpisy

Zmiany w VAT obowiązujące od 1 września 2019 r. Status kontrahenta w wykazie podmiotów VAT.

Jak uzyskać informację o statusie kontrahenta z wykazu [art. 96b ust. 2] Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1018, ze zm.). Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw... Czytaj dalej ›


Zmiany w VAT obowiązujące od 1 września 2019 r. Wykaz podmiotów VAT.

Upublicznianie danych w wykazie a tajemnica skarbowa [art. 96b ust. 5] Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1018, ze zm.) Upublicznianie danych zawartych w wykazie podmiotów dla celów VAT jest możliwe dzięki zniesieniu tajemnicy skarbowej w stosunku... Czytaj dalej ›


nowelizacja ustawy o VAT

Cel nowelizacji (zmiany) art. 96b ustawy o VAT od 1 września 2019 r.

Od 1 września 2019 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o VAT. Największą zmianą jest w niej utworzenie jednego elektronicznego wykazu zarejestrowanych podatników oraz tych, którym odmówiono rejestracji lub wykreślono. Zastąpił on dwa obowiązujące dotąd wykazy podmiotów: 1) w odniesieniu do których nie dokonano rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT;... Czytaj dalej ›


Nowe ograniczenia zwolnień z VAT

Ograniczenia zwolnień z VAT w handlu internetowym – kogo dotyczą?

Od 1 września 2019 roku weszły w życie nowe przepisy ustawy o VAT. Art. 113 ust. 13. ustawy rozszerza katalog podatników, do których nie stosuje się zwolnienia podmiotowego. Kogo dotyczą zmiany? Sklepy internetowe Wyłączeniem z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200.000 zł rocznego obrotu) objęto obecnie podatników prowadzących sprzedaż na odległość, czyli... Czytaj dalej ›


Zwolnienia VAT

Zmiany w VAT 2019 – sprawdź co uległo zmianie

Zmiany w VAT 2019 – sprawdź, co uległo zmianie Od 1 września bieżącego roku zmieniły się przepisy dotyczące podatku VAT. W dzisiejszym wpisie przedstawimy najważniejsze z nich. Zachęcamy do lektury. Split payment Podzielona płatność była dobrowolnym wyborem przedsiębiorców od lipca zeszłego roku, jednak powoli staję się docelową formą dla wszystkich watowców. Obecnie stała się obowiązkowa... Czytaj dalej ›


Split payment obowiązkowy w ograniczonym zakresie

Z dniem 1 listopada 2019 roku mechanizm odwrotnego obciążenia będzie zastąpiony stosowanym obowiązkowo mechanizmem podzielonej płatności dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Mechanizm podzielonej płatności będzie obowiązkowy tylko wtedy, gdy: obie strony transakcji są podatnikami VAT (przy czym w grę... Czytaj dalej ›


Praca cudzoziemców w Polsce – zmiana w updof obowiązująca od 1 sierpnia 2019 roku

Książka, wydana nakładem Wydawnictwa UNIMEX, napisana przez Lidię Rubińską pod tytułem: „Praca cudzoziemców w Polsce z państw wschodu oraz UE – opodatkowanie, oskładkowanie i delegowanie do innego kraju UE – praktyczne problemy„ uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, (Dz. U.... Czytaj dalej ›