Najnowsze wpisy

Nowe ograniczenia zwolnień z VAT

Ograniczenia zwolnień z VAT w handlu internetowym – kogo dotyczą?

Od 1 września 2019 roku weszły w życie nowe przepisy ustawy o VAT. Art. 113 ust. 13. ustawy rozszerza katalog podatników, do których nie stosuje się zwolnienia podmiotowego. Kogo dotyczą zmiany? Sklepy internetowe Wyłączeniem z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200.000 zł rocznego obrotu) objęto obecnie podatników prowadzących sprzedaż na odległość, czyli... Czytaj dalej ›


Zwolnienia VAT

Zmiany w VAT 2019 – sprawdź co uległo zmianie

Zmiany w VAT 2019 – sprawdź, co uległo zmianie Od 1 września bieżącego roku zmieniły się przepisy dotyczące podatku VAT. W dzisiejszym wpisie przedstawimy najważniejsze z nich. Zachęcamy do lektury. Split payment Podzielona płatność była dobrowolnym wyborem przedsiębiorców od lipca zeszłego roku, jednak powoli staję się docelową formą dla wszystkich watowców. Obecnie stała się obowiązkowa... Czytaj dalej ›


Split payment obowiązkowy w ograniczonym zakresie

Z dniem 1 listopada 2019 roku mechanizm odwrotnego obciążenia będzie zastąpiony stosowanym obowiązkowo mechanizmem podzielonej płatności dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Mechanizm podzielonej płatności będzie obowiązkowy tylko wtedy, gdy: obie strony transakcji są podatnikami VAT (przy czym w grę... Czytaj dalej ›


Praca cudzoziemców w Polsce – zmiana w updof obowiązująca od 1 sierpnia 2019 roku

Książka, wydana nakładem Wydawnictwa UNIMEX, napisana przez Lidię Rubińską pod tytułem: „Praca cudzoziemców w Polsce z państw wschodu oraz UE – opodatkowanie, oskładkowanie i delegowanie do innego kraju UE – praktyczne problemy„ uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, (Dz. U.... Czytaj dalej ›


Zmiany w systemie kas rejestrujących

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 675) wprowadziła z dniem 1 maja 2019 r. zmiany w systemie kas rejestrujących. Ustawa – Prawo o miarach ma charakter dostosowujący do przewidzianych zapisów w ustawie VAT. Nowela wprowadza rozwiązania pozwalające na stosowanie... Czytaj dalej ›


Rewolucyjne zamiany w ustawie o VAT począwszy od 1 września 2019 r.

W okresie od 1 września 2019 r. do 1 kwietnia 2020 r. zacznie obowiązywać wiele rewolucyjnych zmian w ustawie o VAT, będących następstwem uchwalenia trzech ustaw istotnie nowelizujących przepisy tej ustawy: ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, ustawy z dnia 4... Czytaj dalej ›


Cel poniesienia wydatków marketingowych

Jednym z podstawowych warunków kwalifikujących dany wydatek do grupy kosztów uzyskania przychodów jest poniesienie kosztu w celu osiągnięcia przychodów. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona jest od powiązania poniesionego wydatku z działalnością podatnika. Musi więc istnieć bezpośredni lub chociażby tylko potencjalny związek przyczynowy między... Czytaj dalej ›


Pokrycie przez Spółkę kosztów badań lekarskich

Z interpretacji indywidualnej z dnia 20 lutego 2018 r. (znak 0112-KDIL3-1.4011.57.2018.1.KF): „Pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy również osobom, z którymi łączy go inny stosunek prawny niż umowa o pracę, np. umowa o świadczenie usług zarządzania. Jednocześnie przepis nie rozstrzyga, w jaki sposób zostanie ten obowiązek zrealizowany. Obowiązki pracodawcy związane z przepisami... Czytaj dalej ›