Najnowsze wpisy

Prowadzenie księgowości w firmie
Blog

Księgowość w firmie – dlaczego ta dziedzina jest tak ważna?

Bez prawidłowo prowadzonej księgowości żadna firma nie mogłaby rozwijać się na rynku. Współcześnie firmy mogą albo prowadzić samodzielne wewnętrzne działy księgowe lub też skorzystać z usług podmiotów zewnętrznych, czyli biur księgowych. Dodatkowo coraz częściej przedsiębiorcy są zainteresowani również rozwijaniem własnej wiedzy i umiejętności w tym zakresie, dlatego popularność zdobywają liczne szkolenia z zakresu podatków czy...

Czytaj dalej ›

Blog

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych w 2018 roku

Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2454) generalnie powiela unormowania poprzedniego rozporządzenia, z tym że wyłącza korzystające do dnia 31 grudnia 2017 r. z możliwości zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, bez względu na wysokość osiąganych obrotów: usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie...

Czytaj dalej ›

Blog

Obowiązek przesyłania JPK VAT również przez mikroprzedsiębiorców

Od dnia 1 stycznia 2018 roku obowiązkiem przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT zostali objęci również mikroprzedsiębiorcy. Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Plik przesłać należy wyłącznie w wersji...

Czytaj dalej ›

Blog

Ewidencja przebiegu pojazdu 2018

Ewidencje – uwagi ogólne Podatnicy prowadzący PKPiR łącznie z księgą muszą prowadzić wiele ewidencji. Należą do nich: ewidencja wyposażenia, ewidencja środków trwałych, ewidencja sprzedaży, ewidencja pożyczek i zastawionych rzeczy (lombardy), ewidencja kupna i sprzedaży wartości dewizowych (kantory), ewidencja przebiegu pojazdu, karty przychodów pracowników. Podatnik obowiązany jest do ich prowadzenia niezależnie od tego, czy prowadzi ewidencję...

Czytaj dalej ›

Blog

Odliczenie darowizny w ciągu roku podatkowego

Prowadzę działalność gospodarczą, ale osiągam także dochody ze stosunku pracy. W maju dokonałem darowizny na cele charytatywne. Chciałbym odpisać ją od sumy dochodów. Czy mogę to zrobić w ciągu roku podatkowego? Niestety nie, odliczenie darowizny w ciągu roku podatkowego nie jest możliwe. W przypadku przez Pana opisanym możliwe będzie odliczenie darowizny od sumy dochodów dopiero...

Czytaj dalej ›

Blog

Dowody dokonywania darowizn

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszły w życie nowe regulacje updof (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych), na podstawie których zmieniły się zasady dokumentowania wydatków, o których mowa w art. 26 ust. 1 updof (m.in. wydatków na darowizny pomniejszające dochód podatnika pod-legający opodatkowaniu). Zgodnie z art. 26 ust. 7 wskazanego aktu prawnego, wysokość...

Czytaj dalej ›

mały podatnik
Blog

Kto to jest mały podatnik?

Mały podatnik to przedsiębiorca — podatnik podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży brutto nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty o równowartości 1 200 000 euro. Najczęściej są to więc właściciele mikro i małych firm, którzy nie przekraczają wyznaczonego limitu dochodów. Inny limit, który również może uczynić przedsiębiorcę małym podatnikiem, to wartość...

Czytaj dalej ›

Blog

Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu

Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w wy-roku z dnia 13 sierpnia 2002 r. (sygn. akt III SA 750/01), koszty rozmów służbowych prowadzonych z telefonu prywatnego mogą być kosztem uzyskania przychodów, ale tylko pod warunkiem ich prawidłowego udokumentowania, tj. na podstawie wydruków telefonicznych uzyskiwanych od operatora po upływie każdego miesiąca. Powyższa metoda, polegająca na...

Czytaj dalej ›

Blog

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia PKPiR

Obowiązek prowadzenia księgi nie dotyczy przedsiębiorców, którzy wybrali opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej w innych formach, np. ryczałtu ewidencjonowanego albo karty podatkowej. Księgi przychodów i rozchodów nie powinni prowadzić również przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi rachunkowe (handlowe). Ponadto obowiązku prowadzenia księgi nie mają również osoby, które: wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym; wykonują...

Czytaj dalej ›