Najnowsze wpisy

Obiad z kontrahentem – przełomowy wyrok NSA

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie 7 sędziów z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11: „Tylko wydatki na zakup tych usług gastronomicznych stanowiących koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54,... Czytaj dalej ›


Podatek VAT: 0% a „ZW”

Na VATowcach ciąży wiele obowiązków. Muszą oni pamiętać o tym, aby do wartości netto na wystawianej fakturze doliczyć VAT. Czasami mają oni z tym problem, bowiem polskie prawo przewiduje kilka różnych stawek. Najczęstszym błędem jest wystawienie faktury ze stawką 0%, zamiast „ZW”. Co warto o nich wiedzieć? Czytaj dalej ›


Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – zmiany Ordynacji Podatkowej

Komentarz do zmiany art. 14n Ordynacji Podatkowej Art. 14n. [Zakres odpowiedniego stosowania] 1. Przepisy art. 14k i art. 14m stosuje się odpowiednio w przypadku: 3) zastosowania się przez przedsiębiorstwo w spadku do interpretacji indywidualnej wydanej przed śmiercią przedsiębiorcy na jego wniosek. Z dniem 25 listopada 2018 r. na mocy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej przepisy art. 14k... Czytaj dalej ›


Sprzedaż premiowa a reklama

Sprzedaż premiowa polega generalnie na uatrakcyjnieniu zakupu danych towarów. Wydatki związane z takim uatrakcyjnieniem sprzedawanych towarów, zdaniem autorów, pozostają w bezpośrednim związku z przychodami ze sprzedaży, stanowią więc w całości koszty uzyskania przychodów. Akcje premiowe mogą polegać również na premiowaniu innym towarem zakupu określonych wyrobów. Również koszty takiej akcji stanowią w całości koszty uzyskania przychodów. Cechą... Czytaj dalej ›


Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

Czy nabycie nieruchomości przez zasiedzenie rodzi obowiązek podatkowy w po-datku dochodowym? W myśl art. 2 ust. 1 pkt 3 updof, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i... Czytaj dalej ›


Podatek od towarów i usług – ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Opodatkowanie czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Należy zaznaczyć, że do dnia 30 kwietnia 2004 r. czynność ustanowienia użytkowania wieczystego nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ na podstawie obowiązującej przed tym dniem ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, grunt nie był towarem... Czytaj dalej ›


Podpis osobisty – ORDYNACJA PODATKOWA

Celem obowiązującej od dnia 4 marca ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 60) jest zapewnienie każdemu obywatelowi bezpiecznego narzędzia do komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Takim narzędziem ma być nowy dowód osobisty. Dokument ten będzie... Czytaj dalej ›


Preferencyjne składki ZUS

Osoby, które rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z możliwości tej zainteresowani mogą skorzystać w okresie 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności. Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie skorzystają osoby, które: prowadzą... Czytaj dalej ›


Samozatrudniony a ZUS

Efektem złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest również zgłoszenie przedsiębiorcy – jako płatnika składek – do ZUS. Dane ZUS otrzymuje z organu ewidencyjnego, na podstawie których to danych sam sporządza następujące dokumenty: zgłoszenie jako płatnika składek ZUS ZFA, informację o rachunkach bankowych jako płatnika składek ZUS ZBA, informację o adresach prowadzenia działalności... Czytaj dalej ›