Najnowsze wpisy

Solidarno spoeczna
Blog

ZUS: opłata składek

Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą zobligowana jest do opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli działalność ta jest jej jedynym źródłem utrzymania. Oznacza to tyle, co ubezpieczenie się z tytułu emerytury, renty, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, opcjonalnie – chorobowe. Przez pierwsze dwa lata od rozpoczęcia działalności przysługuje im jednak ulga w wysokości opłacanych świadczeń, nie dotyczy ona jedynie...

Czytaj dalej ›

Blog

Przesłuchanie kontrolowanego na odległość

Artykuł 76 ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Ekonomiką prowadzenia kontroli celno-skarbowej uzasadniono wprowadzenie art. 76 dającego możliwość przesłuchania kontrolowanego, biegłego lub świadka przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość. Ten sposób przesłuchania może znaleźć zastosowanie, w szczególności w sytuacji przebywania świadka, biegłego lub kontrolowanego poza siedzibą...

Czytaj dalej ›

big_big_Kwartalnik_okladka_02m_www_ePUB
Blog

Kwartalnik Podatkowy 3/2016

Ukazał się 3 numer Kwartalnika Podatkowego na rok 2016 Czytelnicy znajdą w nim bardzo ciekawe artykuły między innymi: Na czoło wybijają się: - zmiany w regulacjach celnych, - wprowadzenie klauzuli o unikaniu opodatkowania, - wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego, - regulacje dotyczące obrotu paliwami. Przedstawienie i omówienie tychże (jak i innych) nowości znajdziemy w Kwartalnik Podatkowy...

Czytaj dalej ›

Pakiet_paliwowy_Vademekum_2017
Blog

Pakiet paliwowy i energetyczny. Zmiany w VAT, akcyzie i prawie energetycznym

Tak zwany „Pakiet paliwowy”  i „pakiet energetyczny” to katalog nowych przepisów ustawy o VAT, akcyzy, prawa energetycznego i szeregu innych ustaw, mający na celu przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym występującym na rynku paliw ciekłych,  głównie ograniczenie, tzw.  „szarej strefy” – poprzez uporządkowanie i uzupełnienie regulacji sektora paliw ciekłych – oraz „uszczelnienie” poboru VAT. W części przepisy te...

Czytaj dalej ›

big_2016_JPK_Vademecum
Blog

Jednolity plik kontrolny. Praktyczne vademecum podatnika.

Jednolity plik kontrolny to rewolucja w raportowaniu organom podatkowym danych z ewidencji księgowych i podatkowych przez podatników!!! O tym kto, kiedy i w jakim zakresie ma to czynić, a także jakie sankcje przewidziano za zaniedbanie tego obowiązku dowiesz się z naszej publikacji. Stan prawny aktualny na 1 lipca 2016 r. Do zakupu w eKsiegarni Unimex...

Czytaj dalej ›


rozne_2880x1800_032_swinka__skarbonka__pieniadze
Blog

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – wprowadzona do polskiego porządku prawnego

Z dniem 15 lipca 2016 roku,  tj. po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia  (Dz. U. z 14 czerwca 2016 poz. 846) wchodzi w życie nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa. Najistotniejsze z punktu widzenia podatników jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Zdaniem projektodawcy brak klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania na gruncie obowiązującego prawa...

Czytaj dalej ›

Sprawozdanie podatkowe- rozliczenie podatku
Blog

Zmiany podatkowe w 2016 roku

2016 rokiem zmian Jednym z głównych problemów podatników i przedsiębiorców jest skomplikowana procedura podatkowa. Zakłada ona pobieranie opłat związanych z różnymi funkcjami w firmie. Opublikowana 20 października nowelizacja dotycząca ordynacji podatkowej zakłada uproszczenie i racjonalizację procedur podatkowych. Regulacje mogą ułatwić kontakt podatników z organami podatkowymi państwa, a także zapewnić efektywny pobór podatków. Zmiany te weszły...

Czytaj dalej ›

Rechtsunterlagen
Blog

Podatek VAT

System opodatkowań System podatkowy jest ogółem obowiązujących przepisów dotyczących ustalania i pobierania podatków. Zespołem opłat funkcjonujących na terenie państwa tworzących całość prawną i ekonomiczną. System dotyczy świadczeń, formy ich pobierania oraz praw i obowiązków płatników i instytucji. Jest to narzędzie umożliwiające państwu sprawowanie funkcji redystrybucyjnej. Podatki w Polsce podzielone się na bezpośrednie i pośrednie. Jednym...

Czytaj dalej ›