Najnowsze wpisy

Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629), celem zapewnienia płynnej kontynuacji działalności wykonywanej przez zmarłego przedsiębiorcę – osobę fizyczną, do czasu ustalenia następców prawnych przedsiębiorcy i rozstrzygnięcia o dalszych losach przedsiębiorstwa, wprowadzono instytucję zarządu sukcesyjnego. Ustawa reguluje w związku z tym zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po... Czytaj dalej ›


Definicja bonu w ustawie o VAT

Bon ma zazwyczaj określony cel handlowy lub promocyjny, taki jak stymulowanie sprzedaży określonych towarów lub usług i/lub ułatwianie płatności za takie towary lub usługi. W ten sposób można rozwijać rynek dla określonych towarów lub usług, można budować lojalność klientów lub ułatwiać proces dokonywania płatności. Konsumentom oferuje się bony zwykle w drodze zakupu, choć niektórzy oferenci... Czytaj dalej ›


Zmiany podatku VAT dla ebookow w 2019 roku

Zmiany podatku VAT dla ebooków w 2019 roku

Ministerstwo Finansów w listopadzie zeszłego roku przygotowało projekt nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej, w którym zaproponowano, aby od 1 kwietnia 2019 roku stawka VAT dotycząca książek, w tym także w formie elektronicznej wynosiła 5% i 8% dla czasopism, gazet i dzienników, bez względu na rodzaj nośnika informacji. Podwyższeniu ma natomiast ulec stawka VAT... Czytaj dalej ›


Nowa dyrektywa VAT zastępująca I i VI dyrektywę

Od 1 stycznia 2007 r. w zakresie podatku od wartości dodanej (VAT) obowiązuje dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347), zastępująca dwie uprzednio obowiązujące w tym zakresie dyrektywy – I i VI, których postanowienia zostały przeniesione do tejże nowej dyrektywy. Jak stwierdzono w pierwszych trzech punktach preambuły... Czytaj dalej ›


Prowadzenie księgowości w firmie

Nieruchomości i niektóre prawa na gruncie updof

Nabycie – decyduje umowa notarialna. Z wyroku WSA w Lublinie z dnia 21 czerwca 2017 r. (sygn. akt I SA/Lu 296/17): „Nie budzi wątpliwości, że przeniesienie własności nieruchomości wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i tylko umowa zawarta w tej formie może przenieść jej własność (art. 158 Kc). Nabycie, w rozumieniu przepisu art. 10... Czytaj dalej ›


Zmiany w podatkach na 2019 rok

WIELKIE ZMIANY W PODATKACH VAT, CIT, PIT na 2019 rok. Rok 2019 to zapowiedź wielkich zmian w VAT! Nowe zasady opodatkowania bonów towarowych Nowe matryce stawek VAT Wiążące Interpretacje Stawkowe Centralny Rejestr Faktur Zastąpienie deklaracji i  JPK_VAT nowym  plikiem JPK_VDEK Nowe zasady pierwszego zasiedlenia budynków Kolejne zamiany w pakiecie paliwowym Nowe zasady opodatkowania usług elektronicznych... Czytaj dalej ›


Od nowego roku znowu szykują się zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

Przedstawiamy publikację 2019 zawierającą ponad 1200 stron, w ramach których omawiane zostaną standardowe, jak i bardzo skomplikowane problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pomoże ona znaleźć rozwiązanie, którego właśnie poszukujesz! W „Leksykonie podatku dochodowego od osób fizycznych – 2019” autorstwa Ryszarda Kubackiego przedstawione zostaną bieżące problemy wynikające ze stosowania... Czytaj dalej ›


Zmiany w ustawach podatkowych wprowadzone nowymi przepisami ustawy – prawo przedsiębiorców

Nowe regulacje w zakresie prawa przedsiębiorców wymusiły (z dniem 30 kwietnia 2018 r.) szereg zmian w ustawach podatkowych. Zostały one dokonane na mocy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 650) przy czym mają one głównie charakter... Czytaj dalej ›


Podatek od opalania

Podatek od opalania? To możliwe!

Złośliwcy twierdzą, że podatek można nałożyć dosłownie na wszystko. Jeśli poświęcimy temu zagadnieniu nieco więcej czasu, okaże się, że nie ma w nim nic dziwnego. Analizując podatki na całym świecie, można znaleźć prawdziwe „perełki”. Przyjrzyjmy się im bliżej! Czytaj dalej ›