Najnowsze wpisy

Zawyżone faktury

W sprawie o sygn. akt I FSK 1916/15 (wyrok z dnia 18 maja 2017 r.) NSA orzekł, iż nieprawidłowym jest powoływanie się przez organ na art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. b) ustawy o VAT, w przypadku, gdy podatnik posiada fakturę, która zawiera w sobie rzeczywiste dane, pozwalające na dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego... Czytaj dalej ›


Czy wartość podatku VAT należnego, wynikająca z faktur VAT w związku z aportem stanowi przychód podatkowy?

W wyroku z dnia 31 sierpnia 2017 r. (sygn. akt II FSK 2052/15) NSA stwierdził, iż wbrew bowiem zarzutom skargi kasacyjnej organu Sąd pierwszej instancji dokonał prawidłowej wykładni art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. i właściwie zastosował ten przepis w niniejszej sprawie. NSA wskazał, że zgodnie z art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. za przychód z pozarolniczej... Czytaj dalej ›


Handel z przypadkowymi dostawcami

W wyroku TSUE z dnia 6 września 2012 r. w sprawie C-324/11 Trybunał orzekł m.in., że jeżeli organ podatkowy przedstawi konkretne przesłanki dotyczące istnienia oszustwa, dyrektywa 2006/112 i zasada neutralności podatkowej nie sprzeciwiają się temu, aby sąd krajowy zbadał na podstawie ogólnej oceny wszystkich okoliczności faktycznych sprawy, czy wystawca faktury sam wykonał daną transakcję. Niemniej... Czytaj dalej ›


Podstawy do podjęcia działań zmierzających do ogłoszenia upadłości

Fiskus nader niechętnie toleruje sytuacje, gdy zobowiązanie podatkowe zostało określone, a nie można określić podatnika zobowiązanego do zapłaty podatku. W szczególności dotyczy to osób prawnych. Stosownie do art. 116 § 1 Op, za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym... Czytaj dalej ›


mała księgowość

Co to jest mała księgowość?

Każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna swoją przygodę z biznesem, musi zdecydować się na określoną formę księgowości. Aby jednak dokonać prawidłowego wyboru, należy zaznajomić się nieco z różnymi opcjami, z jakich można skorzystać. W naszym kraju przedsiębiorcy mogą prowadzić księgowość pełną lub uproszczoną. Uproszczona księgowość, czyli tzw. mała księgowość, przeznaczona jest jednak wyłącznie dla wybranych podmiotów. Czytaj dalej ›


Prowadzenie księgowości w firmie

Księgowość w firmie – dlaczego ta dziedzina jest tak ważna?

Bez prawidłowo prowadzonej księgowości żadna firma nie mogłaby rozwijać się na rynku. Współcześnie firmy mogą albo prowadzić samodzielne wewnętrzne działy księgowe lub też skorzystać z usług podmiotów zewnętrznych, czyli biur księgowych. Dodatkowo coraz częściej przedsiębiorcy są zainteresowani również rozwijaniem własnej wiedzy i umiejętności w tym zakresie, dlatego popularność zdobywają liczne szkolenia z zakresu podatków czy... Czytaj dalej ›


Zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych w 2018 roku

Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2454) generalnie powiela unormowania poprzedniego rozporządzenia, z tym że wyłącza korzystające do dnia 31 grudnia 2017 r. z możliwości zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, bez względu na wysokość osiąganych obrotów: usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie... Czytaj dalej ›


Obowiązek przesyłania JPK VAT również przez mikroprzedsiębiorców

Od dnia 1 stycznia 2018 roku obowiązkiem przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT zostali objęci również mikroprzedsiębiorcy. Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Plik przesłać należy wyłącznie w wersji... Czytaj dalej ›


Ewidencja przebiegu pojazdu 2018

Ewidencje – uwagi ogólne Podatnicy prowadzący PKPiR łącznie z księgą muszą prowadzić wiele ewidencji. Należą do nich: ewidencja wyposażenia, ewidencja środków trwałych, ewidencja sprzedaży, ewidencja pożyczek i zastawionych rzeczy (lombardy), ewidencja kupna i sprzedaży wartości dewizowych (kantory), ewidencja przebiegu pojazdu, karty przychodów pracowników. Podatnik obowiązany jest do ich prowadzenia niezależnie od tego, czy prowadzi ewidencję... Czytaj dalej ›