Pakiet paliwowy i energetyczny. Zmiany w VAT, akcyzie i prawie energetycznym

Tak zwany „Pakiet paliwowy”  i „pakiet energetyczny” to katalog nowych przepisów ustawy o VAT, akcyzy, prawa energetycznego i szeregu innych ustaw, mający na celu przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym występującym na rynku paliw ciekłych,  głównie ograniczenie, tzw.  „szarej strefy” – poprzez uporządkowanie i uzupełnienie regulacji sektora paliw ciekłych – oraz „uszczelnienie” poboru VAT.

W części przepisy te obowiązują od 1 sierpnia 2016 r., a w pozostałej wchodzą  w życie 2 września 2016 r.

Niniejsza pozycja kompleksowo omawia dokonane zmiany i ich praktyczne aspekty.

Spis treści