Podatek od towarów i usług – ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Opodatkowanie czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

Należy zaznaczyć, że do dnia 30 kwietnia 2004 r. czynność ustanowienia użytkowania wieczystego nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ na podstawie obowiązującej przed tym dniem ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, grunt nie był towarem i jego sprzedaż lub ustanowienie użytkowania wieczystego nie stanowiło dostawy towarów, w konsekwencji również pozostała do spłaty należność w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tych gruntów nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem.

Natomiast ustanowienie użytkowania wieczystego, po dniu 30 kwietnia 2004 r., stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu. W związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności pozostaje do spłaty należność (art. 67 ust. 3, art. 69, art. 70 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami) z tytułu przekształcenia.

W złożonym wniosku wskazano, że przedmiotem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będzie m.in. działka 20/14, w odniesieniu do której prawo użytkowania wieczystego ustanowione zostało w formie aktu notarialnego z dnia 29 marca 2017 r. Z tego tytułu zapłacono na rzecz Gminy pierwszą opłatę opodatkowaną 23% stawką podatku od towarów i usług.

Tym samym, stwierdzić należy, wbrew stanowisku Wnioskodawcy, iż kwoty (opłaty) należne Gminie od użytkownika wieczystego gruntu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalone na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako pozostająca do zapłaty część kwoty stanowiącej należność z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu od użytkownika wieczystego, jeżeli czynność ustanowienia prawa użytkowania wieczystego – jak w rozstrzyganej sprawie -została dokonana po dniu 30 kwietnia 2004 r.

Interpretacja indywidualna z dnia 21 lutego 2019 r. (nr 0115-KDIT1-3.4012.843.2018.2.MD)

Więcej na ten i podobne tematy w publikacji:
KWARTALNIK PODATKOWY 2019 nr 2,  autorstwa Ryszarda Kubackiego.