Zmiany w podatkach na 2019 rok

WIELKIE ZMIANY W PODATKACH
VAT, CIT, PIT na 2019 rok.

Rok 2019 to zapowiedź wielkich zmian w VAT!

 1. Nowe zasady opodatkowania bonów towarowych
 2. Nowe matryce stawek VAT
 3. Wiążące Interpretacje Stawkowe
 4. Centralny Rejestr Faktur
 5. Zastąpienie deklaracji i  JPK_VAT nowym  plikiem JPK_VDEK
 6. Nowe zasady pierwszego zasiedlenia budynków
 7. Kolejne zamiany w pakiecie paliwowym
 8. Nowe zasady opodatkowania usług elektronicznych
 9. Szereg innych zmian istotnych dla prawidłowego rozliczenia VAT
 10. Nowe uregulowania dotyczące kas rejestrujących
 11. Zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników
 12. Nowe określenie podmiotów powiązanych dla celów VAT
 13. Nowe zasady wystawiania faktur w oparciu o paragony

 Rok 2019 to także wielkie zmiany
w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)!

 1. Uregulowanie obrotu kryptowalutami
 2. Uregulowanie sukcesji w podatku dochodowym
 3. Nowe zasady rozliczania strat
 4. Nowe zwolnienia przedmiotowe w podatku dochodowym
 5. Nowe zasady rozliczania samochodów w działalności gospodarczej
 6. Zmiany sposobu rozliczania kosztów leasingu samochodów
 7. Wprowadzenie tzw. exit tax, czyli podatku od wyprowadzki
 8. Wprowadzenie tzw. daniny solidarnościowej
 9. Nowe uregulowanie Cen Transferowych
 10. 5% PIT od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
 11. Zmiany w zakresie korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej
 12. Zmiany zasad rozliczania sprzedaży nieruchomości małżonków
 13. Zmiany w zakresie 19% zryczałtowanego podatku dochodowego
 14. Uproszczenia w rozliczeniach rocznych PIT od 2019 r.
 15. Nowe zasady wspólnego rozliczenie PIT
 16. Nowe terminy przesyłania PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R do urzędu skarbowego
 17. Wprowadzenie zmian odnoszących się do spadkobierców zbywających nieruchomości lub określone prawa majątkowe nabyte w spadku
 18. Poszerzenie zakresu zwolnienia od podatku PIT i CIT dotyczącego sprzedawanych w całości lub w części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 19. Ułatwienie w posługiwaniu się kopiami certyfikatów rezydencji
 20. Nowe regulacje w zakresie podatku od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej
 21. Nowe regulacje w zakresie podatku od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem

Rok 2019 to także wielkie zmiany
w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)!
 

 1. Nowe zasady rozliczania samochodów w działalności gospodarczej
 2. Zmiana zasad rozliczania kosztów leasingu samochodów
 3. Możliwość uwzględnienia tzw. kosztów finansowania własnego
 4. Nowa 9 % stawka CIT
 5. Wprowadzenie tzw. exit tax, czyli podatku od zmiany rezydencji i przeniesienia składników majątku
 6. Nowe uregulowania dotyczące cen transferowych i nowa definicja podmiotów powiązanych
 7. 5% PIT od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
 8. Uregulowanie obrotu kryptowalutami
 9. Umożliwienie posługiwania się kopiami certyfikatu rezydencji
 10. Nowe zasady rozliczania strat
 11. Rozszerzenie obowiązku opłacania podatku od przychodów z budynków będących środkami trwałymi
 12. Nowe regulacje w zakresie podatku od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej
 13. Nowe zasady rozliczania przychodów z uprzednio nabytych wierzytelności
 14. Nowe zasady poboru podatku przez płatników w przypadku wypłacania należności przekraczających 2 mln zł
 15. Wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego

Więcej informacji znajdziesz w publikacjach podatkowych Oficyny Wydawniczej UNIMEX.

Aktualnie trwa przedsprzedaż książek z oferty wydawniczej na 2019 rok.

Proponujemy bestsellery wydawnicze:
Leksykon VAT 2019 – autorstwa Janusza Zubrzyckiego
Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych 2019 – autorstwa Doroty Kosackiej
Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych 2019 – autorstwa Ryszarda Kubackiego

Tylko do 14 grudnia 2018 możesz skorzystać z preferencyjnego zakupu publikacji podatkowych w których znajdziesz szczegółowe omówienie zmian  na 2019 rok.

Pobierz w formacie PDF ofertę 2019 oraz formularz zamówienia 2019,
Uwaga: Rabat 25% obowiązuje przy opłaceniu zamówienia do 21.12.2018r.