Co powinieneś wiedzieć o podatku VAT?

Kategoria: Blog

VAT to podatek od wartości dodanej wszystkich towarów i usług. Jego nazwa wywodzi się z angielskiego słowa Value Added Tax. W Polsce został wprowadzony dopiero w roku 1993, a obecnie jego wysokość i zasady obliczania regulowane są przez ustawę o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054.

Kilka podstawowych informacji na temat VAT

  • Podatek VAT jest doliczany do każdej transakcji i obejmuje zarówno kupujących, jak i sprzedających. To rodzaj podatku pośredniego, który uiszcza się podczas nabywania towarów lub usług. Obejmuje m.in. odpłatną dostawę towarów i usług, eksport i import towarów, a także wewnątrzwspólnotową dostawę i nabycie towarów.
  • VAT jest naliczany od wartości netto towaru lub usługi. Oznacza to, że do ceny bazowej trzeba doliczyć odpowiedni procent, by w ten sposób uzyskać sumę brutto. W Polsce VAT wynosi najczęściej 23%, ale przy niektórych typach towarów może być nieco niższy i np. wynosić 8% w przypadku m.in. prac budowlano-montażowych, niektórych usług gastronomicznych, lub 5% np. w przypadku produktów żywnościowych, książek.
  • Warto dodać, że podstawowa wysokość WAT może być różna w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Czasami jest wyjątkowo niska jak np. w Luksemburgu — jedynie 15%, lub bardzo wysoka, jak np. na Węgrzech – 27%.
  • VAT jest pobierany na każdym etapie obrotu towarami, ale konstrukcja tego podatku uniemożliwia nakładanie się kolejnych kwot na siebie. Oznacza to, że każdy kolejny płatnik nie odprowadza całkowitej stawki VAT, a tylko jej część pomniejszoną o podatek pobrany na wcześniejszych etapach transakcji. Konsument, będący na ostatnim etapie procesu handlowego, a więc odbiorca danego towaru, zawsze płaci pełną stawkę VAT.
  • Teoretycznie VAT ma być łatwą formą podatku, ale niestety w praktyce bardzo często jest niezwykle problematyczny dla przedsiębiorców, szczególnie początkujących. Obowiązek jego zapłaty pojawia się już w momencie wystawienia faktury, co oczywiście nie musi być równoznaczne z otrzymaniem pieniędzy należnych za przedmiot transakcji czy zrealizowanie usługi.
  • Wiedzę na temat podatku VAT warto czerpać i poszerzać regularnie, dzięki temu można uniknąć poważnych błędów, które mogą prowadzić do konsekwencji finansowych. Cennym źródłem informacji są zarówno serwisy internetowe prowadzone przez fachowców, jak i specjalistyczne czasopisma i książki, np. „Leksykon VAT” Zubrzycki Janusz.