Przychody na zaspokojenie potrzeb rodziny

Kategoria: Blog

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 7 updof (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) przepisów ustawy nie stosuje się do świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową małżeńską.Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz.U. z 2017 poz. 682), oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspo-kajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach w celu wychowania dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Celem przepisu jest wyłączenie od opodatkowania przychodów, gdy jeden z małżonków (w istniejącym małżeństwie) nie chce dobrowolnie łożyć na utrzymanie rodziny i zostaje do tego przymuszony przez sąd.

 Więcej na ten i podobne tematy w publikacji:

Leksykon PDOF -2018” autorstwa Ryszarda Kubackiego