Rodzaje świadczeń ZUS

Kategoria: Blog

świadczenia ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS, to państwowa instytucja publicznoprawna, która realizuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Jest to jedna z jednostek sektora finansów publicznych. Większość dorosłych pracujących ludzi zobligowana jest do opłacania regularnych składek do ZUS-u. Warto wiedzieć również, że to właśnie z ZUS pochodzą różnorodne świadczenia, które otrzymujemy w przypadku różnorodnych sytuacji losowych.

Świadczenia z ZUS mogą mieć różną formę, w tym:

  • pieniężną (renty, zasiłki, emerytury)
  • rzeczową (sprzęt rehabilitacyjny, świadczenia w naturze)

Ubezpieczonemu mogą przysługiwać również inne świadczenia, takie jak zasiłek macierzyński, wyrównawczy, opiekuńczy.

Istnieje wiele różnorodnych rodzajów świadczeń, dlatego też niejednokrotnie ubezpieczone osoby gubią się w natłoku wielu informacji oraz zasad związanych z ich przydzielaniem. Warto w takich sytuacjach poszerzać swoją wiedzę, korzystając np. z porad specjalistów, fachowych serwisów internetowych, branżowych czasopism czy książek. Przystępną, a jednocześnie bardzo przydatną pozycją książkową jest np. Leksykon świadczeń ZUS.

Najważniejsze świadczenia ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala i wypłaca świadczenia ubezpieczeniowe, a także inne świadczenia zlecone do realizacji na mocy odrębnych przepisów. Istnieje szereg świadczeń, które przysługują w różnych sytuacjach życiowych:

  • Z tytułu choroby i macierzyństwa

– zasiłek chorobowy

– zasiłek macierzyński

– zasiłek opiekuńczy

– zasiłek wyrównawczy

– świadczenie rehabilitacyjne

  • Z tytułu długotrwałej niezdolności do pracy:

– renta z tytułu niezdolności do pracy

– renta szkoleniowa

  • Z tytułu wieku:

– emerytura

– dodatek pielęgnacyjny do emerytur i rent

  • Z tytułu śmierci żywiciela

– renta rodzinna

– dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej

  • Z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej

– jednorazowe odszkodowanie

– świadczenia z tytułu choroby, długotrwałej niezdolności do pracy i śmierci żywiciela

– świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych

– zwrot kosztów poniesionych na zakup przedmiotów ortopedycznych

  • Inne świadczenia

– zasiłek pogrzebowy

– renta socjalna

– świadczenie przedemerytalne

– rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS