Samozatrudniony a ZUS

Kategoria: Blog

Efektem złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest również zgłoszenie przedsiębiorcy – jako płatnika składek – do ZUS. Dane ZUS otrzymuje z organu ewidencyjnego, na podstawie których to danych sam sporządza następujące dokumenty:

 • zgłoszenie jako płatnika składek ZUS ZFA,
 • informację o rachunkach bankowych jako płatnika składek ZUS ZBA,
 • informację o adresach prowadzenia działalności ZUS ZAA.

Nie należy zatem tych dokumentów sporządzać we własnym zakresie ani ich do ZUS przekazywać. Po zarejestrowaniu działalności należy zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego siebie, a także członków swojej rodziny. W tym celu należy złożyć następujące dokumenty:

 • ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej – w przypadku zgłoszenia osoby do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub tylko do ubezpieczeń społecznych lub
 • ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych –w przypadku zgłoszenia osoby tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZCNA – jeśli zgłaszany jest do ubezpieczenia zdrowotnego członek rodziny.

Dokumenty te składa się w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności. Można je złożyć wraz z wnioskiem CEIDG-1 w organie ewidencyjnym. W takiej sytuacji nie należy już ich przekazywać do ZUS. Na podstawie danych przekazanych z organu ewidencyjnego, ZUS sam zapisze na koncie osoby ubezpieczonej:

 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,
 • zgłoszenie zmiany danych wykazanych w tych zgłoszeniach.

Należy jedynie zgłosić pracowników oraz członków ich rodzin. Jest na to 7 dni od daty zatrudnienia pracowników. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek jest zobowiązany do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w jednej z trzech form:

 • elektronicznej, utworzonej w aktualnej wersji programu PŁATNIK zainstalowanym na komputerze płatnika, która to wersja jest obowiązkowa dla płatników składek rozliczających składki za więcej niż 5 osób,
 • elektronicznej – poprzez aplikację e-płatnik znajdującą się na Platformie Usług Elektronicznych dostępną na stronie www.pue.zus.pl,
 • papierowej, tj. na oryginalnych formularzach dostępnych w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, lub w formie wydruków z aktualnej wersji programu PŁATNIK dla płatników składek rozliczających składki nie więcej niż za 5 osób.

Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą sama lub zatrudnia nie więcej niż 5 osób (wliczając w to osoby współpracujące), może rozliczać się z ZUS, przesyłając dokumenty w formie papierowej. Może jednak przesyłać dokumenty w drodze teletransmisji (elektronicznie) bądź korzystając z aplikacji e-płatnik na stronie pue.zus.pl.

Należy podkreślić, że wypełniając dokumenty przy pomocy programu PŁATNIK zainstalowanego na naszym komputerze, dane są sprawdzane tylko i wyłącznie z da-nymi posiadanymi w naszej bazie. Natomiast w przypadku korzystania z e-płatnika wprowadzone dane weryfikowane są z danymi bazy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co daje stuprocentową pewność, że wprowadzone dane są prawidłowe. Tworzenie dokumentów w e-płatniku zostało uproszczone do maksimum, gdyż możemy skorzystać z pomocy kreatora, który krok po kroku przeprowadzi nas przez niezbędne czynności.

Ta druga forma ma wiele zalet, przede wszystkim eliminuje ręczne wypełnianie dokumentów i pozwala prawidłowo sporządzić te dokumenty. Jednak konieczne jest do tego posiadanie programu PŁATNIK.

Ponadto należy uzyskać certyfikat klucza publicznego. Klucz publiczny i klucz prywatny generowane są za pomocą programu PŁATNIK.

Natomiast dokumenty ubezpieczeniowe w postaci papierowej, na oryginalnych formularzach lub w formie wydruków z aktualnego programu PŁATNIK, należy składać w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, właściwej dla siedziby firmy, na stanowiskach przyjmowania dokumentów lub przesyłać pocztą.

Więcej na ten i inne tematy w publikacji:

Poradnik podatkowy i ZUS małego przedsiębiorcy z uwzględnieniem samozatrudnienia. Vademecum podatnika. Wydanie 2019 rok Autor Rafał Styczyński.