stawki VAT

Podatek VAT: 0% a „ZW”

Na VATowcach ciąży wiele obowiązków. Muszą oni pamiętać o tym, aby do wartości netto na wystawianej fakturze doliczyć VAT. Czasami mają oni z tym problem, bowiem polskie prawo przewiduje kilka różnych stawek. Najczęstszym błędem jest wystawienie faktury ze stawką 0%, zamiast „ZW”. Co warto o nich wiedzieć? Czytaj dalej ›


Podatek od towarów i usług – ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Opodatkowanie czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Należy zaznaczyć, że do dnia 30 kwietnia 2004 r. czynność ustanowienia użytkowania wieczystego nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ na podstawie obowiązującej przed tym dniem ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, grunt nie był towarem... Czytaj dalej ›


Zmiany podatku VAT dla ebookow w 2019 roku

Zmiany podatku VAT dla ebooków w 2019 roku

Ministerstwo Finansów w listopadzie zeszłego roku przygotowało projekt nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej, w którym zaproponowano, aby od 1 kwietnia 2019 roku stawka VAT dotycząca książek, w tym także w formie elektronicznej wynosiła 5% i 8% dla czasopism, gazet i dzienników, bez względu na rodzaj nośnika informacji. Podwyższeniu ma natomiast ulec stawka VAT... Czytaj dalej ›