vat

Zmiany w systemie kas rejestrujących

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 675) wprowadziła z dniem 1 maja 2019 r. zmiany w systemie kas rejestrujących. Ustawa – Prawo o miarach ma charakter dostosowujący do przewidzianych zapisów w ustawie VAT. Nowela wprowadza rozwiązania pozwalające na stosowanie... Czytaj dalej ›


Rewolucyjne zamiany w ustawie o VAT począwszy od 1 września 2019 r.

W okresie od 1 września 2019 r. do 1 kwietnia 2020 r. zacznie obowiązywać wiele rewolucyjnych zmian w ustawie o VAT, będących następstwem uchwalenia trzech ustaw istotnie nowelizujących przepisy tej ustawy: ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, ustawy z dnia 4... Czytaj dalej ›


Podatek VAT: 0% a „ZW”

Na VATowcach ciąży wiele obowiązków. Muszą oni pamiętać o tym, aby do wartości netto na wystawianej fakturze doliczyć VAT. Czasami mają oni z tym problem, bowiem polskie prawo przewiduje kilka różnych stawek. Najczęstszym błędem jest wystawienie faktury ze stawką 0%, zamiast „ZW”. Co warto o nich wiedzieć? Czytaj dalej ›


Podatek od towarów i usług – ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Opodatkowanie czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Należy zaznaczyć, że do dnia 30 kwietnia 2004 r. czynność ustanowienia użytkowania wieczystego nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ na podstawie obowiązującej przed tym dniem ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, grunt nie był towarem... Czytaj dalej ›


Definicja bonu w ustawie o VAT

Bon ma zazwyczaj określony cel handlowy lub promocyjny, taki jak stymulowanie sprzedaży określonych towarów lub usług i/lub ułatwianie płatności za takie towary lub usługi. W ten sposób można rozwijać rynek dla określonych towarów lub usług, można budować lojalność klientów lub ułatwiać proces dokonywania płatności. Konsumentom oferuje się bony zwykle w drodze zakupu, choć niektórzy oferenci... Czytaj dalej ›


Zmiany podatku VAT dla ebookow w 2019 roku

Zmiany podatku VAT dla ebooków w 2019 roku

Ministerstwo Finansów w listopadzie zeszłego roku przygotowało projekt nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej, w którym zaproponowano, aby od 1 kwietnia 2019 roku stawka VAT dotycząca książek, w tym także w formie elektronicznej wynosiła 5% i 8% dla czasopism, gazet i dzienników, bez względu na rodzaj nośnika informacji. Podwyższeniu ma natomiast ulec stawka VAT... Czytaj dalej ›


Nowa dyrektywa VAT zastępująca I i VI dyrektywę

Od 1 stycznia 2007 r. w zakresie podatku od wartości dodanej (VAT) obowiązuje dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347), zastępująca dwie uprzednio obowiązujące w tym zakresie dyrektywy – I i VI, których postanowienia zostały przeniesione do tejże nowej dyrektywy. Jak stwierdzono w pierwszych trzech punktach preambuły... Czytaj dalej ›


Zmiany w podatkach na 2019 rok

WIELKIE ZMIANY W PODATKACH VAT, CIT, PIT na 2019 rok. Rok 2019 to zapowiedź wielkich zmian w VAT! Nowe zasady opodatkowania bonów towarowych Nowe matryce stawek VAT Wiążące Interpretacje Stawkowe Centralny Rejestr Faktur Zastąpienie deklaracji i  JPK_VAT nowym  plikiem JPK_VDEK Nowe zasady pierwszego zasiedlenia budynków Kolejne zamiany w pakiecie paliwowym Nowe zasady opodatkowania usług elektronicznych... Czytaj dalej ›