Ulgi podatkowe przy rozliczaniu PIT

Kategoria: Blog

rozliczenia podatków

Istnieje kilka rodzajów ulg podatkowych, z których mogą skorzystać podatnicy podczas składania zeznań rocznych. Powinny być wykazane nie tylko w deklaracji, ale też w załączniku PIT/O.

Warto wziąć pod uwagę przede wszystkim kilka najpopularniejszych odliczeń, które dotyczą bardzo wielu podatników. Warto sprawdzić, czy nie obejmują cię obowiązujące odliczenia oraz poszerzać swoją wiedzę na temat podatków, np. za sprawą poradnika o podatku PIT lub innych publikacji związanych z tą tematyką.

Najpopularniejsze ulgi podatkowe

  • Ulga na internet – maksymalnie można odliczyć 760 zł, ale suma może być podwojona w przypadku rozliczenia małżeńskiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami z ulgi można skorzystać tylko przez dwa kolejne lata.
  • Ulga na dziecko – rozliczający PIT mogą liczyć na ulgę prorodzinną. Kwoty rozlicza się proporcjonalnie za każdy miesiąc sprawowania opieki. Na uldze skorzystają przede wszystkim rodziny z dwójką i więcej dzieci, w przypadku pierwszego dziecka z ulgi skorzystać mogą rodziny z rocznymi dochodami, które nie przekraczają 112 000 zł.
  • Ulga rehabilitacyjna – przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Odliczeniu podlegają koszty poniesione na cele rehabilitacyjne w związku z ułatwieniem wykonywanych czynności życiowych.
  • Ulga na leki – to jedna z opcji w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Podstawą do ubiegania się o refundację leków jest zaświadczenie od lekarza specjalisty o konieczności ich przyjmowania.
  • Ulga dla honorowych krwiodawców – przysługuje osobom, które są honorowymi dawcami krwi. Wysokość ulgi zależy od litrażu oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników.
  • Ulga na darowiznę na cele pożytku publicznego – obejmuje dotacje, które wspierają organizacje realizujące cele pożytku publicznego. Dotyczy to instytucji wspomagających np. rozwój gospodarczy, technologiczny, innowację, naukę, szkolnictwo, kulturę i sztukę, osoby w trudnej sytuacji życiowej, ochronę i promocję zdrowia.
  • Ulga na darowiznę na cele kultu religijnego – dotyczy wsparcia finansowego dla kościołów, związków religijnych, kościelnych osób prawnych i innych podmiotów realizujących tożsame cele.