Podatek VAT

Kategoria: Blog

System opodatkowań

System podatkowy jest ogółem obowiązujących przepisów dotyczących ustalania i pobierania podatków. Zespołem opłat funkcjonujących na terenie państwa tworzących całość prawną i ekonomiczną. System dotyczy świadczeń, formy ich pobierania oraz praw i obowiązków płatników i instytucji. Jest to narzędzie umożliwiające państwu sprawowanie funkcji redystrybucyjnej. Podatki w Polsce podzielone się na bezpośrednie i pośrednie. Jednym z głównych podatków pośrednich jest podatek VAT.

Podatek od towarów i usług

Podatek VAT jest opłatą narzuconą na sprzedawców i konsumentów, za zakup towarów i usług. W teorii należność dotyczy konsumentów i sprzedawców, jednak w praktyce przerzucony jest głównie na konsumenta. Wprowadzany na wszystkich etapach produkcji podnosi wartość dodaną bez obciążania całego obrotu.

VAT należy do grupy podatków pośrednich i opłacany jest podczas nabywania produktu lub usługi. Podatkiem VAT objęte są wszelkie płatne towary i usługi oferowane zarówno w kraju, jak i zagranicą.  W Polsce funkcjonuje od 1993 roku i obecnie jest jednym z głównych źródeł utrzymania państwa.

Wysokość stawek podatku określana jest co 3 lata. W Polsce obowiązują stawki:

  • 23% – stawka podstawowa
  • 8% – stawka obniżona dotycząca usług budowlano-remontowych i niektórych gastronomicznych,
  • 8% – stawka obniżona na produktu rolne;
  • 0% – stawka dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz ich eksportu.

Planowo opłaty mają ulec zmianie w 2016 roku. System działania oraz aktualnie obowiązujące stawki podatku dla konkretnych produktów i usług są dokładnie zaprezentowane w leksykonie podatku VAT.