Wymiana informacji podatkowych – zmiana stanu prawnego

Uchwalona w dniu 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 648) ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami normuje zasady i tryb wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych oraz kontrolę ich wykonywania, obowiązki w zakresie automatycznej wymiany informacji pochodzących z informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów.

Kategoria: Blog

Uchwalona w dniu 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 648) ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami normuje zasady i tryb wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych oraz kontrolę ich wykonywania, obowiązki w zakresie automatycznej wymiany informacji pochodzących z informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów. Automatyczną wymianę informacji traktuje się jako jeden z ważniejszych środków zwalczania oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania w wymiarze transgranicznym. Ma ona umożliwić krajowym administracjom podatkowym pozyskiwanie z instytucji finansowych określonych z góry informacji w stosunku do rachunków zidentyfikowanych przez nie jako prowadzone dla nierezydentów (rezydentów innych państw członkowskich) lub podmiotów przez nie kontrolowanych, bez uprzedniego wniosku, w ustalonych z góry regularnych odstępach czasu.

Zasadniczym zadaniem ustawy było uregulowanie w jednym akcie prawnym zagadnień związanych z wymianą informacji podatkowych wraz z ich uporządkowaniem oraz implementacja do polskiego porządku prawnego szeregu przepisów unijnych. W związku z powyższym, z uwagi na przeniesienie materii, niezbędne było znowelizowanie szeregu ustaw.

Zmodyfikowano m.in.:

  • ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • Ordynację podatkową,
  • ustawę z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1932).