Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – zmiany Ordynacji Podatkowej

Kategoria: Blog

Komentarz do zmiany art. 14n Ordynacji Podatkowej

Art. 14n. [Zakres odpowiedniego stosowania]

  • 1. Przepisy art. 14k i art. 14m stosuje się odpowiednio w przypadku:

3) zastosowania się przez przedsiębiorstwo w spadku do interpretacji indywidualnej wydanej przed śmiercią przedsiębiorcy na jego wniosek.

Z dniem 25 listopada 2018 r. na mocy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej przepisy art. 14k i 14m, a zatem wprowadzające pewien zakres ochrony wnioskodawcy w przypadku zastosowania się do interpretacji indywidualnej, jak również zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji stosuje się odpowiednio w przypadku zastosowania się przez przedsiębiorstwo w spadku do interpretacji indywidualnej wydanej przed śmiercią przedsiębiorcy na jego wniosek. Jeżeli zatem wydano na skutek wniosku przedsiębiorcy interpretację indywidualną, zaś po śmierci tego przedsiębiorcy do interpretacji tej zastosowało się przedsiębiorstwo w spadku wskazane przepisy mają odpowiednie zastosowanie do przedsiębiorstwa w spadku. Warto podkreślić, że odesłanie to nie jest bezpośrednie, lecz odpowiednie, co jest uzasadnione specyfiką przedsiębiorstwa w spadku. Przykładowo zatem zgodnie z art. 14k o.p. chodzi o pewien zakres ochrony wnioskodawcy, zaś w odniesieniu do przedsiębiorstwa w spadku wnioskodawcą był przedsiębiorca.

Więcej na ten i inne tematy w publikacji:
Ordynacja podatkowa – Nowości na 2019 rok
autorzy: Barbara Adamiak, Paweł Borszowski