Zbycie nieruchomości po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej

Kategoria: Blog

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Według dodanego do art. 10 ustępu 6, w przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości lub nabytych do majątku wspólnego małżonków praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

Przepis w sumie nie wprowadza nic nowego, potwierdzając jedynie jednolitą linię orzecznictwa.

Więcej na ten i podobne tematy w publikacji:

Leksykon – Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2019” autorstwa Ryszarda Kubackiego