Zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych

Kategoria: Blog

Zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (skrót ZUS) pracowników  i zleceniobiorców dokonuje pracodawca lub zleceniodawca na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, czyli od daty zatrudnienia. W zgłoszeniu należy podać numer PESEL, a gdy ubezpieczony nie posiada tego numeru, to podaje się serię i numer dowodu osobistego lub serię i numer paszportu cudzoziemca. W zgłoszeniu należy podać również właściwy kod tytułu ubezpieczenia. Kody ubezpieczeń stanowią podstawę zgłoszeń w ZUS. Na podstawie kodów ubezpieczeniowych organ identyfikuje ubezpieczonego lub płatnika składek. Wybór prawidłowego kodu ubezpieczeniowego obciąża ubezpieczonego lub płatnika, dlatego ważna jest znajomość oraz posługiwanie się kodami ZUS przy rejestracji oraz przy zmianie tytułu ubezpieczeń. Podanie w dokumentach ubezpieczeniowych nieprawidłowego kodu skutkuje koniecznością złożenia korekty formularza zgłoszeniowego. Korekty dokonuje się poprzez wyrejestrowanie pracownika lub zleceniobiorcy z ubezpieczeń i ponowne zgłoszenie go do ubezpieczeń. Wyrejestrowaniu i ponownemu zgłoszeniu do ubezpieczeń podlega także osoba, u której nastąpiła zmiana danych osobowych, zmiana tytułów ubezpieczeń, rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstawania. O każdej zmianie danych wykazanych w zgłoszeniu pracodawca lub zleceniodawca ma obowiązek powiadomić ZUS w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zdarzeń.

Więcej na ten temat i pozostałe zagadnienia w publikacji:

Praca cudzoziemców w Polsce z państw wschodu oraz UE – opodatkowanie, oskładkowanie i delegowanie do innego kraju UE. Praktyczne problemy. VADEMECUM PODATNIKA – 2019 autorstwa Lidii Rubińskiej.