Zmiany podatkowe w 2016 roku

Kategoria: Blog

2016 rokiem zmian

Jednym z głównych problemów podatników i przedsiębiorców jest skomplikowana procedura podatkowa. Zakłada ona pobieranie opłat związanych z różnymi funkcjami w firmie. Opublikowana 20 października nowelizacja dotycząca ordynacji podatkowej zakłada uproszczenie i racjonalizację procedur podatkowych. Regulacje mogą ułatwić kontakt podatników z organami podatkowymi państwa, a także zapewnić efektywny pobór podatków. Zmiany te weszły w życie od stycznia 2016 roku.

Tegoroczne zmiany podatkowe

Na początku 2016 roku zaczęła obowiązywać nowa definicja budowli, gruntów i budynków związanych z działalnością gospodarczą. Nowa definicja obejmuje budynki mieszkalne i związane z nimi grunty, grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi oraz budynki, wobec których została wydana ostateczna decyzja organu nadzoru budowlanego. Zmiana polega na odstąpieniu od stosowania przesłanki względów technicznych i zastąpieniu jej precyzyjnymi okolicznościami powodującymi wyłączenie przedmiotów opodatkowania z zakresu stosowania definicji gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zmiany dotyczą również odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe. Nie będą one miały zastosowania przypadku współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego. Podatek nałożony zostanie na współwłaściciela w zakresie odpowiadającym udziałowi w prawie własności. Jednak w sytuacji, w której wyodrębniona zostanie własność lokali, wówczas opłata w zakresie podatku od nieruchomości obciąży poszczególnych współwłaścicieli w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Nowy rok to również nowe zmiany w podatku od nieruchomości. Od nowego roku, gdy kwota należności nie będzie przekraczać 100 zł, podatek trzeba będzie opłacić jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Maksymalnie do 15 marca 2016 r.

Rok 2016 to rok zmian w prawie podatkowym. Zaprezentowane przykłady to tylko nieliczne przypadki. Dokładne zmiany zaprezentowano w leksykonie podatkowym z 2016 roku