Zmiany podatku VAT dla ebooków w 2019 roku

Zmiany podatku VAT dla ebookow w 2019 roku

Ministerstwo Finansów w listopadzie zeszłego roku przygotowało projekt nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej, w którym zaproponowano, aby od 1 kwietnia 2019 roku stawka VAT dotycząca książek, w tym także w formie elektronicznej wynosiła 5% i 8% dla czasopism, gazet i dzienników, bez względu na rodzaj nośnika informacji. Podwyższeniu ma natomiast ulec stawka VAT na czasopisma specjalistyczne z 5 do 8%.

Projekt został poparty przez wszystkie ugrupowania polityczne już w pierwszym czytaniu, co daje dobrą perspektywę dla realizacji proponowanych poprawek. Zmiany w prawie podatkowym stały się w końcu możliwe dzięki porozumieniu krajów członkowskich zawartym na szczeblu Unii Europejskiej. Wcześniej nowelizację skutecznie blokowała dyrektywa.

Czy ceny ebooków spadną?

Jak jednak obniżenie podatków VAT na książki w formie elektronicznej wpłynie na kształtowanie się cen na rynku ebooków? Ciężko przewidzieć jak zareagują sprzedawcy. Ustawa ma na celu przede wszystkim walkę z piractwem poprzez obniżenie wartości zakupu książek i czasopism. Może się zdarzyć jednak tak, że dystrybutorzy e-książek z powodu chęci wygenerowania wyższych przychodów, pozostawią ceny na obecnym poziomie. Wszystko tak naprawdę będzie zależało od nastawienia producentów i może być nieodczuwane dla przeciętnego konsumenta.

Co więcej w ustawie?

Nowelizacja wspomnianej ustawy ma na celu ujednolicenie systemu podatkowego w Polsce i nie odnosi się tylko do książek i czasopism. Zgodnie z zapisem zmianom opodatkowania będą podlegały również owoce, artykuły higieniczne, pieczywo i artykuły dla niemowląt. Ich opodatkowanie spadnie do 5%. Podwyższeniu mają natomiast ulec ceny soków słodzonych, ośmiorniczek i lodu. Wprowadzenie w życie tych zmian przewidziano na rok 2020.

System opodatkowania VAT jest w naszym kraju skomplikowany i rozbudowany. Ustawa ma też zadanie wprowadzenia przejrzystego katalogowania produktów do określonej stawki podatkowej, co będzie chroniło podatnika i ułatwiało funkcjonowanie przedsiębiorstwom.