Zmiany w VAT obowiązujące od 1 września 2019 r. Elektroniczna faktura VAT RR.

Kategoria: Blog

Faktura VAT RR w formie elektronicznej [art. 116 ust. 3a]

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1018, ze zm.).

Przepis art. 116 uzupełnia się o ust. 3a, stanowiąc, że Faktura VAT RR może być, za zgodą dostawcy, wystawiana, podpisywana i przesyłana w formie elektronicznej. W tym przypadku zamiast czytelnymi podpisami lub podpisami osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury VAT RR w formie elektronicznej, faktura powinna być opatrzona, odpowiednio przez dostawcę i nabywcę, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przez przekazanie dostawcy oryginału faktury VAT RR rozumie się przesłanie jej w formie elektronicznej.

Więcej na ten temat i pozostałe zagadnienia dotyczące najnowszych zmian podatku VAT w publikacji:
Ustawa o VAT. Zmiany obowiązujące od 1 września 2019, 1 listopada 2019, 1 stycznia 2020, 1 kwietnia 2020. Komentarz” autorstwa Grzegorza Zubrzyckiego.