Zmiany w VAT obowiązujące od 1 września 2019 r. Wykaz podmiotów VAT.

Kategoria: Blog

Upublicznianie danych w wykazie a tajemnica skarbowa [art. 96b ust. 5]

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1018, ze zm.)

Upublicznianie danych zawartych w wykazie podmiotów dla celów VAT jest możliwe dzięki zniesieniu tajemnicy skarbowej w stosunku do niektórych danych wynikających ze zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizacyjnego składanego przez podatników VAT. Szef KAS uzyskał kompetencję do podania do publicznej wiadomości takich informacji, w szczególności przez publikację wykazu na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W tym celu w art. 96b ust. 5 ustawy o VAT postanowiono, że podanie do publicznej wiadomości danych zawartych w wykazie nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.

Więcej na ten temat i pozostałe zagadnienia dotyczące najnowszych zmian podatku VAT w publikacji:
Ustawa o VAT. Zmiany obowiązujące od 1 września 2019, 1 listopada 2019, 1 stycznia 2020, 1 kwietnia 2020. Komentarz” autorstwa Grzegorza Zubrzyckiego.