Zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych w 2018 roku

Kategoria: Blog

Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2454) generalnie powiela unormowania poprzedniego rozporządzenia, z tym że wyłącza korzystające do dnia 31 grudnia 2017 r. z możliwości zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, bez względu na wysokość osiąganych obrotów:

  1. usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe;
  2. usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne;
  3. usługi w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Więcej na ten temat w Leksykonie VAT 2018 autorstwa Janusza Zubrzyckiego, w tomie II, strona 1017