Newsletter RODO

Szanowny Kliencie,
jeśli otrzymałeś od nas mail z Newsletterem to znaczy, że w przeszłości zapisałeś się na nasz newsletter i wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez wydawnictwo UNIMEX w celu otrzymywania informacji o nowościach wydawniczych i innych ofertach naszego wydawnictwa. W ten sposób staliśmy się administratorem Twoich danych osobowych dla wskazanego celu. Poniżej przesyłamy informację o administratorze danych oraz prawach osób, których dane są przetwarzane, wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia w sprawie Ochrony Danych (RODO).

Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość mimo niezapisywania się na nasz newsletter, do czego mogło dojść wskutek pomyłki, jak również jeśli nie chcesz otrzymywać naszego newslettera, kliknij w link „Rezygnuję z otrzymywania newslettera”  przesłany w mailu, oznaczający rezygnację z otrzymywania newslettera. Wówczas wszelkie Twoje dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy newsletter.

Dziękujemy
Wydawnictwo UNIMEX

Informacja o administratorze danych i prawach osób,
których dane osobowe są przetwarzane

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Renata Zubrzycka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą UNIMEX Renata Zubrzycka, ul. Skarbowców nr 85B, 53-025 Wrocław, NIP: 8940027140, REGON: 930333227.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym dla informowania Państwa o nowościach wydawniczych UNIMEX i innych ofertach wydawnictwa UNIMEX za pośrednictwem newslettera wysyłanego na podany przez Państwa adres e-mail, zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1; „RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
  3. Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże uprzedzamy, że wyłącznie w ten sposób będą mogli Państwo otrzymywać nasz newsletter.
  4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wycofania zgody, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed takim cofnięciem zgody.
  5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych w pkt. 2, nie dłużej niż do czasu rezygnacji z otrzymywania newslettera. Rezygnacja z otrzymywania newslettera możliwa jest poprzez kliknięcie linku znajdującego się w stopce każdego newslettera bądź poprzez wysłanie na adres mailowy Administratora żądania wypisania z newslettera.
  6. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
  7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
  8. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z powołanym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych, mailowo pod adresem: inspektorochronydanych@unimex.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  9. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

UNIMEX Renata Zubrzycka
Skarbowców 85b, 53-025 Wrocław
71 78 333 25

Zobacz także

icon1 eKsięgarnia  
icon2 Szkolenia  
icon3 Kwartalnik

Kontakt

ico1 Telefon kontaktowy:
509 360 020
ico2 Dział sprzedaży detalicznej: 71 78 333 25, 26
ico3 Dział sprzedaży hurtowej:
71 78 333 28
ico4 Księgowość:
71 78 333 20
Fax: 71 78 333 27
Ikonka_09 Informacje o administratorze
danych. Prawa konsumenta
Ikonka_10 Formularz zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych
ico4 Inspektor ochrony danych osobowych Łukasz Nowak
inspektorochronydanych@unimex.pl

ico5 Sprzedaż detaliczna zakupy@unimex.pl
ico6 Sprzedaż hurtowa hurt@unimex.pl
ico6 Szkolenia szkolenia@unimex.pl
ico6 Reklama reklama@unimex.pl
ico6 Sprawy ogólne biuro@unimex.pl
ico6 eBooki ebook@unimex.pl