Publikacje prawne

Doradcy podatkowi, pracownicy biur rachunkowych i przedsiębiorcy muszą na bieżąco zapoznawać się z nowymi przepisami.  W tej sytuacji warto zapoznać się z komentarzami ekspertów, którzy przystępnym językiem tłumaczą nowe przepisy i zmiany, jakie nastąpią po ich wejściu w życie.

Oficyna wydawnicza UNIMEX z Wrocławia oferuje szeroki zestaw publikacji prawnych. Aktualnie w ofercie mamy publikacje podejmujące zagadnienia z zakresu:

 • prawa gospodarczego,
 • prawa podatkowego,
 • prawa międzynarodowego i wspólnotowego,
 • procedur celnych.

Autorami poszczególnych poradników i leksykonów sprzedawanych w naszej e-księgarni są eksperci – m.in. sędziowie i nauczyciele akademiccy.

Nasza aktualna oferta

Systematycznie wzbogacamy naszą ofertę wydawniczą o kolejne tytuły. Współpracujący z nami eksperci na bieżąco śledzą zmiany w prawie, a następnie przygotowują wyczerpujące temat poradniki i leksykony. Z naszych publikacji korzystają doradcy podatkowi, osoby związane z branżą finansów i przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników. Ponieważ zmiany w prawie zachodzą bardzo dynamicznie, co roku w naszej ofercie pojawiają się poradniki na temat podatku VAT, podatków dochodowych CIT i PIT oraz innych zagadnień podatkowo-prawnych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą poradników i leksykonów z prawa podatkowego. Szczególnie polecamy:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – 2018

book

Janusz Zubrzycki

wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza UNIMEX
rok wydania: 2018
format: B5
ilość stron: 1340

Dostępność: w ciągłej sprzedaży

Cena katalogowa: 166,00 zł
Rabat: sprawdź w eKsięgarni

Przejdź do eKsięgarni

Rok 2018 zaowocował kilkoma istotnymi zmianami w zakresie problematyki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 1. dla celów podatkowych zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016), co spowodowało zmianę załączników do ustaw o podatku dochodowym w zakresie stawek amortyzacyjnych,
 2. podwyższono ustawowy limit niskocennych składników majątku z 3.500 zł do 10.000 zł,
 3. doprecyzowano definicję wartości niematerialnej i prawnej,
 4. ustanowiono nowe zasady amortyzacji środków trwałych otrzymanych w formie darowizny i dziedziczenia,
 5. wprowadzono nowe ograniczenie wysokości zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych,
 6. ustanowiono podatek od środków trwałych powyżej 10 mln zł.

W książce w sposób bardzo przystępny omówiono powyższe zagadnienia, uwzględniając ich wpływ przy prezentacji, m.in. następujących problemów:

 • zakresu przedmiotowego środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w aspekcie definicji dla potrzeb podatkowych i rachunkowości;
 • kosztów uzyskania przychodów z tytułu amortyzacji, nabycia lub wytworzenia tych składników majątku, remontów, ulepszeń itd.;
 • strat w majątku trwałym i możliwości wykazania z ich tytułu kosztów uzyskania przychodów;
 • ustalania wartości początkowej oraz leasingu środków trwałych;
 • amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych oraz innych składników majątku trwałego,
 • obowiązującej od 12 sierpnia 2017 r. możliwości dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych.

Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.
Spis treści

Leksykon świadczeń ZUS – 2017

book

Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza UNIMEX
rok wydania: 2017
format: B5
ilość stron: 932

Dostępność: w ciągłej sprzedaży

Cena katalogowa: 176,00 zł
Rabat: sprawdź w eKsięgarni

Przejdź do eKsięgarni

Zapomnij o problemach z ZUS!

Publikacja przeznaczona dla wszystkich płatników składek ZUS. W książce w sposób kompleksowy i przystępny omówiono wiele praktycznych problemów związanych z prawidłowym rozliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Z Leksykonu dowiesz się m.in.:

 • Jakie obowiązki ciążą na płatniku składek na ubezpieczenia społeczne?
 • Jakie składki wynagrodzeń pracowników są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne?
 • Jakie składki powinna płacić osoba prowadząca działalność gospodarczą?
 • Jak ustalić wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe?
 • Jak i kiedy należy rozliczyć składki ZUS za osobę współpracującą?
 • Jak rozliczyć składki ZUS od umowy zlecenia?
 • Jak ustalić wysokość zasiłku chorobowego i macierzyńskiego po nowelizacji?

Oddzielne rozdziały poświęcono zbiegom tytułów ubezpieczeń, rozliczaniu składek na Fundusz Pracy oraz ubezpieczeniu rolników. Publikacja uwzględnia najnowszy stan prawny, a także aktualne wyroki sądowe i wyjaśnienia ZUS.

Opodatkowanie. Transakcje wewnątrzwspólnotowe, eksport, import – 2018

book

Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza UNIMEX
rok wydania: 2018
format: B5
ilość stron: 888

Dostępność: w ciągłej sprzedaży

Cena katalogowa: 180,00 zł
Rabat: sprawdź w eKsięgarni

Przejdź do eKsięgarni

Ty też możesz handlować z zagranicą!
Kolejne wydanie publikacji przeznaczonej dla wszystkich firm dokonujących transakcji zagranicznych. Z publikacji dowiesz się między innymi:

 • Jakie zmiany obowiązują w zakresie transakcji zagranicznych od 1 stycznia 2018 r.?
 • Jak prawidłowo rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 • Kiedy zastosować stawkę 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów?
 • Jakie są zasady stosowania stawki 0 % w eksporcie towarów?
 • Jak ustalić podstawę opodatkowania w imporcie towarów?
 • Jak rozliczyć VAT w przypadku nabywania i sprzedaży usług dla kontrahentów zagranicznych?
 • Jaki wpływ mają warunki dostawy na opodatkowanie dostaw łańcuchowych?
 • Jakie są zasady korekty VAT w przypadku importu usług i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

Książka zawiera jasne i przystępne omówienie wielu praktycznych zagadnień. Dodatkowym atutem są liczne przykłady, a także najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych oraz aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych.
Stan prawny aktualny na 2018 r.

Spis treści

Zobacz także

icon1 eKsięgarnia  
icon2 Szkolenia  
icon3 Kwartalnik

Kontakt

ico1 Telefon kontaktowy:
509 360 020
ico2 Dział sprzedaży detalicznej: 71 78 333 25, 26
ico3 Dział sprzedaży hurtowej:
71 78 333 28
ico4 Księgowość:
71 78 333 20
Fax: 71 78 333 27
Ikonka_09 Informacje o administratorze
danych. Prawa konsumenta
Ikonka_10 Formularz zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych
ico4 Inspektor ochrony danych osobowych Łukasz Nowak
inspektorochronydanych@unimex.pl

ico5 Sprzedaż detaliczna zakupy@unimex.pl
ico6 Sprzedaż hurtowa hurt@unimex.pl
ico6 Szkolenia szkolenia@unimex.pl
ico6 Reklama reklama@unimex.pl
ico6 Sprawy ogólne biuro@unimex.pl
ico6 eBooki ebook@unimex.pl