Środki trwałe 2018

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – 2018

book

Janusz Zubrzycki

wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza UNIMEX
rok wydania: 2018
format: B5
ilość stron: 1340

Dostępność: w ciągłej sprzedaży

Cena katalogowa: 166,00 zł
Rabat: sprawdź w eKsięgarni

Przejdź do eKsięgarni

Rok 2018 zaowocował kilkoma istotnymi zmianami w zakresie problematyki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 1. dla celów podatkowych zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016), co spowodowało zmianę załączników do ustaw o podatku dochodowym w zakresie stawek amortyzacyjnych,
 2. podwyższono ustawowy limit niskocennych składników majątku z 3.500 zł do 10.000 zł,
 3. doprecyzowano definicję wartości niematerialnej i prawnej,
 4. ustanowiono nowe zasady amortyzacji środków trwałych otrzymanych w formie darowizny i dziedziczenia,
 5. wprowadzono nowe ograniczenie wysokości zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych,
 6. ustanowiono podatek od środków trwałych powyżej 10 mln zł.

W książce w sposób bardzo przystępny omówiono powyższe zagadnienia, uwzględniając ich wpływ przy prezentacji, m.in. następujących problemów:

 • zakresu przedmiotowego środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w aspekcie definicji dla potrzeb podatkowych i rachunkowości;
 • kosztów uzyskania przychodów z tytułu amortyzacji, nabycia lub wytworzenia tych składników majątku, remontów, ulepszeń itd.;
 • strat w majątku trwałym i możliwości wykazania z ich tytułu kosztów uzyskania przychodów;
 • ustalania wartości początkowej oraz leasingu środków trwałych;
 • amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych oraz innych składników majątku trwałego,
 • obowiązującej od 12 sierpnia 2017 r. możliwości dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych.

Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.
Spis treści

Zapraszamy na zakupy do naszej eKsięgarni

Zobacz także

icon1 eKsięgarnia  
icon2 Szkolenia  
icon3 Kwartalnik

Kontakt

ico1 Infolinia: 801 01 12 12
ico2 Dział sprzedaży detalicznej: 71 78 333 25, 26
ico3 Dział sprzedaży hurtowej: 71 78 333 28
ico4 Księgowość: 71 78 333 20 Fax: 71 78 333 27
Ikonka_09 Informacje o administratorze
danych. Prawa konsumenta
Ikonka_10 Formularz zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych
ico4 Inspektor ochrony danych osobowych Łukasz Nowak
inspektorochronydanych@unimex.pl

ico5 Sprzedaż detaliczna zakupy@unimex.pl
ico6 Sprzedaż hurtowa hurt@unimex.pl
ico6 Szkolenia szkolenia@unimex.pl
ico6 Reklama reklama@unimex.pl
ico6 Sprawy ogólne biuro@unimex.pl
ico6 eBooki ebook@unimex.pl