Opodatkowanie. Transakcje wewnątrzwspólnotowe – 2020

Planowany termin wydania ulega przesunięciu na przełom marca i kwietnia 2020 roku

Wyjaśnienie przyczyny zmiany terminu:
W dniu 5 lutego 2020 r. do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy VAT (druk sejmowy nr 208) przewidujący od 1 kwietnia 2020 r. zmiany m.in. w zakresie transakcji zagranicznych. Najważniejsze z nich dotyczą wprowadzenia:

 1. nowych regulacji dotyczących magazynów typu call-off stock,
 2. modyfikacji warunków stosowania stawki 0 % w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, w szczególności wymogu podania NIP UE przez kontrahenta zagranicznego oraz prawidłowego ujęcia dostawy w informacji podsumowującej,

Planowane zmiany wejdą w życie od 1 kwietnia 2020 r.

Ze względu na zmiany projektowane od 1 kwietnia 2020 r. przesunięto termin wydania publikacji „Opodatkowanie. Transakcje wewnątrzwspólnotowe 2020” na marzec/kwiecień 2020 r. W publikacji poza zmianami wchodzącymi w życie od 1 kwietnia 2020 r. uwzględnione zostaną również zmiany w zakresie transakcji zagranicznych obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. wynikające ze zmiany regulacji UE. W szczególności w publikacji znajdziesz odpowiedź na pytanie:

 1. jak należy  dokumentować wewnątrzwspólnotową dostawę towarów od 1 stycznia 2020 r.?
 2. jakie zasady od 1 stycznia 2020 r. obowiązują w zakresie transakcji łańcuchowych?
Ty też możesz handlować z zagranicą!

Kolejne wydanie publikacji przeznaczonej dla wszystkich firm dokonujących transakcji zagranicznych.

Z publikacji dowiesz się m.in.:

 • Jakie zmiany obowiązują w zakresie transakcji zagranicznych od 1 stycznia 2020 r.?
 • Jak nowe zasady stosowania stawki 0 % w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązują od 1 stycznia 2020 r.?
 • Jak, po zmianie przepisów, dokumentować prawidłowo wywóz towarów dla celów stawki 0 % w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów?
 • Jakie zmiany od 1 stycznia 2020 r. obowiązują w zakresie magazynów konsygnacyjnych?
 • Co się zmieni w imporcie towarów w 2020 r., w szczególności w procedurze uproszczonej?
 • Jakie nowe zasady od 1 stycznia 2020 r. będą obowiązywały w zakresie opodatkowania dostaw łańcuchowych?
 • Jak prawidłowo rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 • Jakie są zasady stosowania stawki 0 % w eksporcie towarów?
 • Jak rozliczyć VAT w przypadku nabywania i sprzedaży usług dla kontrahentów zagranicznych?
 • Jakie są zasady korekty VAT w przypadku importu usług i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

Książka zawiera jasne i przystępne omówienie wielu praktycznych zagadnień. Dodatkowym atutem są liczne przykłady, a także najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych oraz aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych.

Stan prawny aktualny na 2020 r.

Zachęcamy od zapoznania się naszą pełną ofertą wydawniczą na rok 2020

tylko w naszej eKsięgarnia Unimex eKsięgarnia

Zobacz także

icon1 eKsięgarnia  
icon2 Szkolenia  
icon3 Kwartalnik

Kontakt

ico1 Infolinia: 801 01 12 12
ico2 Dział sprzedaży detalicznej: 71 78 333 25, 26
ico3 Dział sprzedaży hurtowej: 71 78 333 28
ico4 Księgowość: 71 78 333 20 Fax: 71 78 333 27
Ikonka_09 Informacje o administratorze
danych. Prawa konsumenta
Ikonka_10 Formularz zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych
ico4 Inspektor ochrony danych osobowych Łukasz Nowak
inspektorochronydanych@unimex.pl

ico5 Sprzedaż detaliczna zakupy@unimex.pl
ico6 Sprzedaż hurtowa hurt@unimex.pl
ico6 Szkolenia szkolenia@unimex.pl
ico6 Reklama reklama@unimex.pl
ico6 Sprawy ogólne biuro@unimex.pl
ico6 eBooki ebook@unimex.pl